منظره‌های بومی منبع الهام نقش‌پردازی در کاشی‌های مجموعه ابراهیم‌خان کرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

نقش‌پردازی در کاشی‌کاری‌های مجموعه ابراهیم‌خان نمونه‌ای ارزنده از منظره‌سازی به شیوه ترکیبی ایرانی‌ـ ‌اروپایی است که کاربرد عناصر بومی و منطقه‌ای در آن کاملاً مشهود است. عناصری از طبیعت و منظر مانند کبک کوهی، درخت شکوفه، و انواع گل‌های کوهی که در منطقه کرمان یافت می‌شود و نقش آنها بر فرش‌های کرمان نیز وجود دارد. همچنین مقایسه بعضی از نقش‌ها با کاشی‌کاری‌های ترکیه عثمانی که متأثر از تزیینات ایرانی است. منظره‌پردازی در این مجموعه‌بنا به دو شیوه هندسی و سنتی و شیوه اروپایی با حجم‌نمایی و سایه‌پردازی انجام شده است.
تنوع در رنگ‌آمیزی، طراحی و کاربرد موضوعات گوناگون در بخش‌های مختلف این مجموعه و ارتباط و هماهنگی موضوعات با محل قرار‌گیری آنها از نمونه‌های عالی، اصیل و پابرجای تزیینات دوره قاجار است.
در این نوشتار به معرفی و تحلیل نقش‌های بدیع و استثنایی از طبیعت گرایی بومی در تزیینات عصر قاجارکرمان اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Native Landscapes as the Inspiration sources for Stylization of Tile works in Ibrahim- Khan Complex in Kerman

نویسنده [English]

 • Shohreh Javadi
چکیده [English]

The stylization order of the tile works of Ibrahim- Khan Complex in Kerman is one of the rare samples in Iranian manner of stylization which is affected by both European and Iranian elements. In this order, also, the craftsmen have used native and local elements. Of these, partridges, blossom bushes and flora of Kerman are obvious. Such motifs are used at Kerman carpets as well. In compare with of Ottoman tile works, it is notable that such art works are affected by Iranian art of decorations. The stylization at the Ibrahim- Khan complex in Kerman, moreover, presents combination of Iranian geometric traditional manner with European manner of plasticsim and shading. In addition to harmony, Design and variety in both motif function and coloring has established the complex of Ibrahim- Khan in Kerman as one of the glorious Qajar monuments.
This article has presented an analytical view of naturalism in decorative arts in Kerman during the Qajar dynasty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tile works
 • Stylization
 • Kerman
 • Local motifs
 • Partridge
 • Peacock
 • blossom
 • tulip
 • lily
 • rounded- leaves