الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستدار کودک" (نمونه موردی : شهر دوستدار کودک بم1)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پروژه¬های شهر دوستدار کودک به طور عمده برای ایجاد فرصت برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. از این منظر طرح¬های دوستدار کودک به دنبال اعطای حق شهروندی به بچه¬ها، توسعه آگاهی، بالابردن مشارکت جمعی، کم کردن میزان خشونت علیه کودکان، توجه به موضوعات زیست- محیطی و .. است. در کشور ما شهر بم (بعد از زلزله ناگوار سال 1382) از نمونه¬هایی بود که رویکرد دوستدار کودک در بازسازی آن مورد نظر قرار گرفت. یکی از پروژه¬های تعریف شده در این راستا پیدا کردن الگوهای طراحی فضای سبز با توجه به دیدگاه¬های بچه¬ها بود. در این طرح با استفاده از متدولوژی گروه- بحث و روش¬های مشارکتی همچون قصه¬گویی، جداول و پازل¬ها، مدل¬سازی، نقاشی و ... نظرات بچه¬ها در ارتباط با فضاهای سبز جمع¬آوری و تحلیل شد. با وجود اینکه بیشتر تصورات بچه¬ها مربوط به موضوعاتی بود که در گذشته تجربه کرده بودند، شاخصه¬هایی چند در راستای دست یافتن به الگوهایی برای انتخاب مصالح، نحوه جانمایی فضاها، برخی از فضاهای مورد نیاز، نحوه محصور کردن فضاهای سبز، مسیرهای دوچرخه، محل گلها و درختان و ... وجود دارد. فضای سبز در تلفیق با فضاهای بازی، قلمروهای جداگانه برای بچه¬ها و بزرگسالان، فضاهایی برای خاطره نویسی، مجسمه¬ها، مصالحی مانند چوب و زمین¬های چمن از جمله خواست-های کودکان در راستای توصیف الگوهای فضای سبز در یک نمونه مربوط به نتایج یک گروه بحث در پروژه شهر دوستدار کودک بم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Patterns of Green Space in CFC. (Casae Study: Child Friendly City of BAM)

نویسندگان [English]

  • hamed kamelnia
  • saeed haghir
چکیده [English]

Child Friendly City projects commonly aimed to make opportunities for children to form their environment or change it. So, these projects are trying to give citizen rights to children, improve their knowledge, help their participation abilities, decrease violence against children, pay attention to environmental subjects and etc. In our country, Iran, the Bam city (after its earthquake in 1382) was one of the examples that Child Friendly City ideas were included in its renovation program. One of the defined projects in this field was to find green space design patterns considering children's desires. In this project, children's ideas about green spaces were interpreted by using Group Discussion methods and participation procedures, for example narratives, charts and puzzles, modeling, painting and etc, and their opinions have been collected. By studying their ideas, although most of them were related to their experiments, many ideal factors for choosing materials, arrangement of the spaces, name some essential spaces, how to confine the green spaces, bicycle roads, flower spots and etc have been derived. Some of children's desires, derived from the Group Discussion in a project of Bam Child Friendly city, were incorporated green space and play grounds, separated spaces for children and adults, some spaces for memory writings, statues, use of materials such as wood and include lawn areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Friendly City
  • Children Partnership
  • green space
  • Bam