تداوم هویت در منظر شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگرچه "هویت" در مفهوم عام و کل آن، قدمتی طولانی و هم پای تاریخ تمدن انسان دارد، اما پیشینه این بحث در منظر شهری چندان با سابقه نیست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هویت منظرشهری در فرایند شناخت و ادارک، پدیده¬ای چند بعدی و پیچیده را پیش روی ما قرار می¬دهد. از آنجا که شهر ویترین عرضه تفکرات جامعه به دنیای بیرون و بستر شکل-گیری حیات مدنی است، ارتباط هویت و منظر شهری به مقوله¬ای تأثیرگذار در علوم مرتبط با این حوزه تبدیل شده و تلاش برای یافتن ماهیت و چیستی هویت منظر شهری جهت ارزیابی معیار سیاست¬های مداخله کلان در شهرهای امروز، امری ضروری است.
نوشته حاضر درصدد است با تشریح تعاریف هویت و شهر، ضمن پرداختن به نظریه¬ اخیرِ "هویت منظر شهری" و کمی نمودن هویت به عنوان یک امر کیفی با تحلیل ابعاد مختلف این دانش، ادبیات مختصر آن ¬را بیافزاید. هدف این مقاله به سه دلیل، ارائه راهبردهای خرد و جزئی برای تداوم هویت منظرشهری نیست؛ اول اینکه مقولة ¬شهر و منظر شهری به ¬قدری گسترده است که امکان ارائه یک راهبرد قطعی برای آن وجود ندارد؛ دوم، لازمه رویکرد جزءنگر ارائه گزارشی حجیم است که از هدف این مقاله فاصله می¬گیرد و سوم، برای اولین بار است که این موضوع به صورت مقاله¬ای پژوهشی مطرح می¬شود و به نظر می¬رسد تحلیلی پایه¬ای و گسترده، مفیدتر از برنامه¬ریزی فنون جزئی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Continuity of Identity in Urban Landscape

نویسنده [English]

  • mohammad atashinbar
چکیده [English]

Although ' Identity ' in its total and popular sense, has the great ancientness and equality with the human being civilization history, the record of this controversy is not so much precedent. Ease and abstainer of the sense of identity in the process of recognition and perception, bring us amulti-dimensional and complicated phenomenon.
Since the city is a window for presentation of community thoughts to the outer world and is the bedrock for creation of civic life, relation of identity and urban landscape become an effective category on correlated sciences with this zone and effort to find out the essence of urban landscape for evaluation of immense intervention politics on current cities is obligatory.
This article aims to describe identity and urban definitions by applying the recent theory of ' Urban Landscape Identity ' and quantize identity as a qualitative object as well as analyzing different dimensions of this concept and finally contribute to its concise literature.
Because of the following reasons, the aim of this paper is not to present minute strategies for continuing the identity of urban landscape:
First, the urban studies are so vast that it is not possible to present a certain approach for that.
Second, prerequisite of detailed approach is presentation of voluminous report, which will be far from the aim of this paper.
Third, It's the first time that this subject is introduced in an academic paper and it's seemed that basic and extended analyze is more beneficial than minute technique programming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Urban landscape
  • Objective-Subjective
  • Physical Attribute
  • Meaning
  • Civic Life