راهبرد طراحی فرایند محور و محصول محورکیفیت¬های محیط شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طراحی شهری در طول عمر کوتاه خود تحولاتی را تجربه نموده که تحول از دیدگاه محصول‌گرا به دیدگاه فرایند‌گرا از جمله آن است. با طرح مسئله چگونگی اعمال فرایند¬محوری و محصول¬محوری در طراحی کیفیت های محیط شهری، تشریح ویژگی‌های دو نگرش فرایند محور و محصول محور به خروجی‌های متنوع طراحی شهری، از اهدافی است که این پژوهش نظری برای خود برگزیده است. در این راستا، آرای پنج نظریه پرداز و دیدگاه‌ متفاوت بررسی و در قالب این دو نگرش طبقه¬بندی شده¬اند. هدف دیگر پژوهش، ایجاد رویکرد تازه در دستیابی به کیفیت‌های گوناگون محیط شهری با کمک دو نگرش فرایند محور و محصول محور است. با بررسی تعدادی از طبقه بندی¬های ارائه شده از سوی اندیشمندان مطرح طراحی شهری، کیفیت‌های ده‌گانه¬ای از آنها استخراج شد تا جمع¬بندی جامعی صورت پذیرد. این کیفیت‌های ده‌گانه و جامع به کمک ابزار واسطی به دو دسته کلی نگرش فرآیند¬محور و محصول¬محور اختصاص یافتند. نتیجه نهایی این گونه¬بندی، طراحان شهری را قادر می‌سازد تا با بهره‌گیری از روشی خلاقانه، گزینش صحیحی از ابزارهای طراحی شهری در مواجهه با هر یک از کیفیت‌های ده‌گانه مطرح شده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategy of Product and Process-Oriented design of Urban Environment Qualities

نویسندگان [English]

  • mostafa abbaszadegan
  • reyhane vahidian
چکیده [English]

Urban design has experienced several evolutions in its short life in which transformation from a product-oriented approach to a process-oriented approach is one of them. The present research applies the product and process oriented views of urban design to examine various outputs that can improve the quality of urban environment.
In this regard the points of view of five relevant scholars have been reviewed. Introducing a new approach in achieving the various quality of urban environment by applying the product-oriented approach and the process-oriented approach is another aim of this research. Throughout the literature review, the urban qualities have been classified in ten categories. These qualities are assigned to two main classes of product-oriented approach and process-oriented approach by applying an intermediate set of tool. The outcome of the research helps designers to have a creative and methodological approach in facing each one of the highlighted qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Urban Environment Quality
  • Process
  • Product