نشانه‌شناسی عروسک باربی با اسطوره‌شناسی‌های رولان بارت

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: صنعت اسباب‌بازی در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی در طراحی و ساخت، وارد فاز جدیدی از تولید انبوه شده و همواره سود قابل‌توجهی برای صاحبان این صنعت داشته است. در این میان، برندسازی و تبلیغات عروسک باربی در میان اسباب‌بازی‌ها،  کماکان آن را در صدر بازار عرضه و تقاضا در جهان نگه داشته و تکرار شخصیت باربی در چند نسل، آن را به خاطره‌ای جمعی برای کاربران مخصوصا دختران تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که اغلب کودکان و بزرگسالان این شخصیت را می‌شناسند و در بازه‌ای از دوران بازی و رشد خود با آن در ارتباط بوده‌اند.
هدف پژوهش: آنچه در پژوهش پیش‌ رو مورد واکاوی و تحلیل قرار می‌گیرد، تأثیر عملکرد این اسباب‌بازی پرفروش در شکل‌گیری اسطوره‌های مدرن و تقویت بورژوازی در جهان است. در این زمینه، با تأکید بر نظریة اسطورة رولان بارت، رابطة انسان- اشیاء در عروسک باربی به‌عنوان نمونة پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی نشانه‌های معطوف به اسطورة عروسک باربی برمبنای نظریة رولان بارت و چگونگی شکل‌گیری اسطورة عروسک باربی، از اهداف این پژوهش محسوب می‌شود.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و در نمونة پژوهش از داده‌های کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اینترنتی استفاده شده است. در بخش نخستِ تحقیق، دلالت‌های ضمنی باربی اسطوره‌نگاری و تشریح شده است تا زبان اسطوره‌ای عروسک به‌صورت فرازبان بازشناسی شود. در مرحلة بعد، با توجه به نقد اسطوره‌ای بارت، لایه‌های فرا-فرا-زبان شناسایی و معرفی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در طراحی، تولید و فروش عروسک باربی، اسطوره‌سازی صورت گرفته است و پیام‌های ضمنی مشترک درتبلیغات و برندسازی، لایه‌های پنهانی است که در ناخودآگاه مصرف‌کننده اثر گذاشته و به‌صورت فریبی زمانی، او را به سمت مصرف فرا-باربی پیش می‌برد. همچنین در فرایند اسطوره‌زدایی مشخص شد که سلطة باربی، موجی از خدمات سیاسی، تجاری، صنعت سینما و مولتی‌مدیا را دربرداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Barbie Dolls Using Roland Barthes’ Mythologies

نویسندگان [English]

  • Forough Amoian 1
  • Bahman Namvar Motlagh 2
1 Assistant Professor of Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.
2 Associate Professor of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: In the present era, with the advancement of technology in design and construction, the toy industry has entered a new phase of mass production with a significant profit for the owners of this industry. In addition, branding and advertising Barbie dolls among the different toys have caused them to stand at the top of the supply and demand chain in the world market. The repetition of Barbie characters over several generations has made it a collective memory for users, especially girls. Therefore, most children and adults know this character and have used it in their games and plays during their growth time.
Research objective: This research investigates the functional effect of this best-selling toy in the formation of modern myths and the strengthening of the bourgeoisie around the world. In this regard, emphasizing Roland Barthes’ theory of mythologies, the human-object relationship is studied in the case of Barbie dolls. The objectives of the present research are to identify the signs related to the Barbie doll myth based on Roland Barthes’ theory and to find how the Barbie doll myth has been formed.
Research method: The research method used is descriptive-analytical. The bibliographic and Internet data were used as the research sample. In the first phase of the research, Barbie’s implications were mythologized to recognize the mythological language of the dolls as a meta-language. In the next phase, according to Barthes’ mythological criticism, meta-meta-language layers were identified and introduced. 
Conclusion: The research results show that mythologies have been used in the design, production, and sale of Barbie dolls. There are common implicit messages in the advertising and branding of Barbie dolls. They have hidden layers that affect the consumers’ subconscious and temporarily lead them to meta-Barbie consumption. Moreover, in the demythologization process, Barbie’s domination turned out to include a wave of political and commercial services as well as the film industry and multimedia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotic Analysis
  • Myth
  • Barbie
  • Roland Barthes
احمدیان، رویا؛ شرفیه، مهتان و محمدیان بیشه، اسماعیل. (1395). صنعت اسباب بازی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها. تهران: نوبان.
اکو، اومبرتو. (1398). تاریخ زشتی (ترجمة هما بینا و کیانوش تقی‌زاده انصاری). تهران: فرهنگستان هنر.
بشیر، حسن و حسینی، سیدبشیر. (1391). کارکرد الگویی شخصیت­پردازی بر مخاطب؛ مطالعة موردی عروسک باربی. دین و ارتباطات، 19(1)، 5-35.
بنت، اندی. (1386). فرهنگ و زندگی روزمره (ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان). تهران: اختران کتاب.
چندلر، دنیل. (1387). مبانی نشانه‌شناسی (ترجمة مهدی پارسا). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
خانی هنجنی، نجمه و الوندی، هومن. (1396). عوامل مؤثر بر گرایش دختران به مانکنیسم (تأثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم). پژوهشنامة زنان، 8 (3)، 19-45.
عسگری‌‌‌‌‌زاده، قاسم. (1385). راهنمای انتخاب ‌‌‌اسباب‌بازی. تهران: آبی.
عموئیان، فروغ و محمودی، فتانه. (1397). فرایند شیء‌گونگی در طراحی محصول در جامعة معاصر با رویکردی به نظریة صنعت فرهنگ. هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 24 (1)، 125-134.
گات، بریس و مک آیورلوپس، دومینیک. (1395). دانشنامة زیبایی‌شناسی (گروه مترجمان). تهران: فرهنگستان هنر.
مددپور، محمد. (1388). گریز و گذر از مدرنیته: فلسفه‌های پست‌مدرن غربی. تهران: سورة مهر.
مطلق‌زاده، رؤیا. (1378). وسایل بازی کودکان. تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.
میره­‌بیگی، سید وحید. (1395). درآمدن اسطوره به جامة انتقاد؛ بررسی نشانه‌­شناختی انیمیشن وال-ئی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12 (42)، 89-113.
نامور مطلق، بهمن. (1393). اسطوره‌شناسی‌های بارت؛ اسطوره‌شناسی یک نشانه‌شناس. نقدنامة هنر، 1 (6)، 161-184.
نامور مطلق، بهمن. (1397). درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها. تهران: سخن.
نجف‌آبادی، الهه و ناظری، افسانه. (1396)، اسطوره و ابرقهرمان‌سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی. پژوهش هنر ،7 (13)، 31-42.
 
Angus, I. (2016). Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of theEarth System. New York: Mothly Review Press.
Asa Berger, A. (2011). Ads, Fads and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American Charater and Soiety. London: Romman & Littlefield.
Barthes, R. (1968). Elements of Semiology.AnnetteLavers and Colin Smith. New York: Hill & Wang.
Barthes, R. (1972). Mythologies (A. Lavers, Trans.). New York: Hill & Wang.
Botz-Bornstein, T. (2012). Barbie and the Power of Negative Thinking: Of Barbies, Eva-Barbies and I-Barbies. Post Modern Cultural Sound, Text and Image, (9), 1552-5112.
Brannon, L. (2005). A Human-Centered Perspective on Interaction Design. London: Springer.
Budiyanto, A. (2009). Playing with Piety: The Phenomenon Of Indonesian Muslim Dolls. EXPLORATIONS a graduate student journal of southeast asian studies, (2), 1-14.
Carroll, N. (1985). Formalism and Critical Evaluation. In P. McCormik (Ed.), The Reasons of Art. Ottawa: University of Ottawa Press
Eco, U. (1976). A theory of semiotics (Advances in Semiotics). Bloomington, IN & London: Indiana University Press.
Krik, D. (2002). The Social Constraction of the Body in Physica Education and Sport. London: Taylor & Francis.
Lowe, G. F. (2016). Managing Media Firms and Industries. London: Springer.
Moriaty, M. (1991). Roland Barthes. Cambridge: polity.
Nagamachi, M. (2017). Innovations of Kansei Engineering. Tokyo: Taylor & Francis Group.
Paananen, A. (2017). The Development of the character of Lara Croft as manifested in the dialogue between her and other characters in the Tomb Raider reboot video game. Retrieved august 19, 2021, from http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201706072625.pdf
Padmanugraha, A. S. (2007). Woman’s Values in Society as Reflected in Marge Piercy’s “Barbie Doll”. DIKSI, 1 (14), 48-56.
Roy, O. (2004). The Globalized Islam The Search for a New Ummah. NY: Colombia University Press.
Shibagaki, A. (2007). The Barbie Phenomenon in Japan. Unpublished Ph.D. thesis in Folklore, Department of Folklore and Ethnomusicology, Indiana University, Bloomington, IN.
Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having, Being. Boston, MA: Pearson.
Toffoletti, K. (2007). Cyborgs and Barbie Dolls: Feminism, Popular Culture and the Posthuman Body. London and New York: I.B. Tauris & Co Ltd.
Urla, J & Swedlund, A. C. (2007). The Anthropometry of Barbie: Unsettling Ideals of the Feminine Body in popular Culture. Bloomington, IN: Indiana University Press.
Wallack, H. (2016). Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3D (9th Cir. 2002). DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, 2 (12), 477-494.
Yaqin, A. (2007). Islamic Barbie: The Politics of Gender and Performativity. Fashion Theory, 2/3 (11), 173-188.