زیبایی شناسی زشت نگاری «تأملاتی در خاستگاه کمدی»

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

کمدی آتنی بر اساس کهنترین متونی که امروزه در دسترس است، انباشته از هتاکی و استهجان و رکاکت علیه شخصیتهای سیاسی و دولتمردان یونان بوده است. اما به ‌واسطة این زشت‌نگاری‌ها، نباید این کمدی را سطح پایین و عاری از ارزشهای هنری ارزیابی کرد. تنها کمدی نویس در عصر طلایی تمدن این سرزمین که آثارش امروزه به دست آمده آریستوفان نام دارد. کمدیهای او اگرچه سرشار از سخنان و رفتارهای شناعت آمیز و اشاره به امور جنسی و مطایباتی از این قبیل است، اما از حیث ساختار و مضمون، آثاری بسیار پیچیده و درخور تأمل به شمار می‌آیند و به الگوی خلق کمدی در سده‌های بعد تبدیل شده‌اند. این مقاله می‌کوشد خاستگاه و ساختار این "گونة" هنری را در یونان باستان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Obscenity (A Deliberation on the Origin of Comedy)

نویسنده [English]

  • ata - ollah koupal
چکیده [English]

Athenian comedy based on a few ancient texts that is now available , is full of aspersion indecency against political characters and ancient Greek government . But because of this obscenities we should not consider this comedy as a worthless drama and not artistic . Aristophanes is the only comedy writer in the golden age of Greece that his works are available these days although his comedy is full of obscenities and sexual abuses but his dramatic style  is full of complexities and that is why we can say  his works are so remarkable . His works has become pattern for preceding centuries .This essay is about the origin and structure of comedy in ancient Greek drama  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy _ Ancient Greece_Aristophanes_ City Dionosiya_Lenaea Festival_Drama Aesthetics