نقدی بر زیبایی شناسی شوان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
فریتهوف شوان از بنیانگذاران و نظریه پردازان اصلی جریان فکری و فلسفی «سنت گرایان معاصر»، اهتمام فراوانی نسبت به اهمیت هنر و زیبایی داشته و به طور مستقیم یا ضمنی در آثار خود، ‌به زیبایی شناسی سنتی پرداخته است. نشر وگسترش آراء و نظرات شوان و دیگر سنت گرایان درباره هنر و زیبایی در فضای فکری و فرهنگی کشور ما، سابقه ای نزدیک به چهار دهه دارد. وجود جنبه های انتقاد آمیز و نفی کننده فرهنگ و تمدن غربی و نیز توجه به تفاسیر و احیاء فرهنگ دینی، ‌دو دلیل عمده اقبال به آراء و نظرات سنت گرایان خصوصاً در زمینه هنر دینی و سنتی، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن بوده است.
اما آنچه در این میان، مغفول مانده، انجام نقدهای جدی و منطقی بر این جریان فکری و فرهنگی به عنوان جریان غالب و تأثیر گذار بر فضای هنری است. در این نوشتار سعی بر آن بوده است که پس از ذکر خلاصه و رئوس نظرات شوان در باب زیبایی، آراء وی از لحاظ صحت منطق و محتوا و مقایسه آنها با نظرات دیگر متفکران سنت فکری اصیل اسلامی، به نقد آورده شود و نقائص و کاستیهای آن مشخص گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

critique on schuan's aesthetics

نویسنده [English]

  • mahmoud teimouri
چکیده [English]

Frithjof Schuon of the most famous theoretician of “Traditionalist”, has had specific attitude to art and aesthetic and theirs role in traditional culture.
Distribution and development of Schuon’s (and other Traditionalist) opinions about art and aesthetic in cultural space of our country, have been started since forty years ago. Attention to the interpretation of Islamic art and critical view to the modern culture have brought about more attention to Traditionalist. But, it is neglected to review and reveal fallacies and misconceptions in Traditionalist attitude about art and aesthetic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Traditionalism
  • Schuon
  • beauty
  • Aesthetics