نقش برجسته ها و مجسمه های هند باستان در هنر پیش از آریایی و بعد از آریایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

هنر و تمدن هند را با قدمتی 6000 ساله، باید در اساطیر دینی و خدایان آنها جستجو کرد. به این منظور ابتدا به زندگی و تمدن اقوام اولیه ساکن در شبه قاره پرداخته می شود که در مکتب تاریخی با عنوان دراویدی از‌ آنها یاد شده است. آنان خالق تمدن درخشان در دره رود سند و شهرهای بزرگ هاراپا و موهنجودارو بوده اند و با اعتقادات و ادیان طبیعت پرستانه یکی از خاستگاههای مهم و بارز خدایان و کیشهای بعدی هند می باشند. هجوم آریاییها در اواسط هزاره دوم ق.م از سمت شمال غرب به شبه قاره صورت گرفت و بعد از درگیریهایی با اقوام بومی و مهاجمان جدید، در آن سرزمین مستقر و ساکن شده و عصر ودایی به تدریج آغاز می شود که باعث تغییر و دگرگونیهایی در تمدن و هنر آن سرزمین می شود در طی این دوران رزم نامه ها و حماسه سراییهای مکتوبی مانند: رامایانا و مهاباراتا را می آفرینند. نقش برجسته های زیادی در دل کوهها و غارها و معابد از خدایان و رزمهای آنان حک می کنند و در ساختار اجتماعی نیز تحولاتی صورت می گیرد به طوری که سه نظام طبقاتی – اجتماعی برهمنان، کشاتریا و وایشیا پدید می آید که انعکاسی از تثلیث خدایان در عصر ودایی « خدایان آسمانی- خدایان جوی- خدایان زمینی» و همینطور در عصر برهمنی «برهما – ویشنو – شیوا» می باشد. از آنجا که هنر هند باستان چه قبل از آریایی و چه بعد از آریایی به زندگی و نزول خدایان در زمین پرداخته است. لذا برای تجزیه و تحلیل هنر آن نیز باید به ادیان و تفکرات و اعتقادات آن اعصار پرداخته شود. که این موارد با آثار تصویری تطبیق داده شده است. هر چند هنر هند باستان تحت تاثیر هنر بین النهرین، ایران، یونان و روم بوده است ولی دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فرد می باشد. از جمله اینکه با وجود کاملاً جسمانی و مادی بودن از تفکری ماورایی در قالب نمادین و اسطوره ایی، آثاری پویا و پرتحرک را آفریده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Pre-Aryan & Post-Aryan Bas Reliefs & Statues in Ancient India

نویسنده [English]

  • effat bastar
چکیده [English]

It is necessary to search the origins of 6000 years Indian art & civilization in its mythology & Pantheon. At the first glance in order to survey at Indian art, the authors consider with Dravidian civilization. The Dravidians raised a glorious civilization in Indus valley; such as Harapa & Muhenjudro. The Dravidian religion is the origin as well as rout of the next Indian religions; which its foundations are believed in the Gods & the sacred nature. It is possible that Aryan nomad tribes invaded to the Indus valley through the mid.2nd millennium BC from the North West. The vedian era of Indian history began after the Aryan conquers. The Aryan conquers charged the face of art & civilization in the India. The origins of epics such as Ramayana & Mahabharata refer to the Aryan era. The migrant Aryans created some epic bas relieves in the cares & temples; these relieves narrate the story of heroes & the Aryan Pantheon. In this period, however, the social structure of the Indian society changed because of impact of the Aryan invaders. The new social stratification of Brahmans, Kashtria & vayishia is effect of Aryan believe in sky Gods, cosmic Gods & the Gods of the earth in the Vedian era. This tri logical believe evolved to the Brahma, Vishna & shiva during the Brahman era of Indian history. The art of ancient India is a sacred – religions art which concerned with the decent of the Gods in per-Aryan era & post-Aryan era as well. Therefore it is necessary to understand their ritual believes in order to understand the art. The Indian ancient art has its own specific characters in spite of the effects of foreign art & cultures such as ancient Mesopotamia, Iran & Classic. For instance, the essence of this art is metaphysical thinking & mythology the spite of its secular & physical aspects. Such characters led the artisans to create the dynamic art works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myths
  • Dravidian
  • Vedian
  • Trilogy
  • Bas relief
  • Brahma
  • Vishna
  • Shiva