بررسی وضعیت کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر، حاصل بررسی همه جانبه ای از وضعیت کتابخانه هنرهای زیبا و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران است. در این بررسی علاوه بر ارائه اطلاعاتی در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی به موارد ویژه ای از قبیل ساختار تشکیلات، عملکردها، بافت نیروی انسانی و تحلیل آماری پرداخته شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این واقعیت است که بجز وضعیت نیروی انسانی، مجموعه و خدمات کتابخانه در مقایسه با استانداردها کمتر از 50% را نشان می دهد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

estimating the status of the library of the faculty of fine arts, tehran university, in comparison with the standards in iranian universities.

نویسنده [English]

  • saadat ahmadzadeh
چکیده [English]

This paper is the conclusions of the recent research on the status of the library of the faculty of fine Arts, Tehran University, in comparison with the bibliotheca standards in Iranian Universities.
The paper is concerned with the data in library management & information management & organization structure, functions, personnel & statistical analyzes as well. The paper conclude that unless personnel, the library of the faculty is very poor – planed & it’s level is under 50% of the current standards. At the end, the authors suggest some plans techniques to improve the status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimating the library
  • the library of Faculty of Fine Arts
  • The bibliotheca standards of the Iranian Universities