باغ انگلیسی، رنسانسی دیگر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، استادیار دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران

چکیده

قرن هجدهم عصر شکوفایی علم و فلسفه و از سوی دیگر رونق نقاشی در عالم هنر غرب به شمار می‌آید. در هر نقطه از اروپا، فلاسفه، شعرا، نجبا و سیاسیون تمایل خود را به ایجاد باغ‌های زیبا نشان می‌دهند. اما تنها در انگلستان استیل جدید پیدایش مناظر بدیع از طریق نقاشی به وجود می‌آید. این باغ‌های جدید برخلاف باغ‌های فرانسه، سمبل بی‌نظمی در باغ‌های جهان شمرده می‌شوند. تبعات این تحول عظیم در هنر باغ‌سازی جهان تاکنون ادامه دارد. با توجه به این اهمیت، علل ایجاد این باغ‌ها و منابع الهام آنها سؤالات این تحقیق هستند. آیا تنها علل سیاسی در این تحول عظیم نقش داشته‌اند؟ یا اینکه دلایل دیگری نیز تأثیرگذار هستند؟ حقیقت انکارناپذیر این است که در طراحی فضای سبز انگلستان قرن هجدهم، انقلابی به وقوع پیوست که تأثیرات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و هنری در حرکتی یکپارچه، این تحول را رقم زدند. باغ انگلیسی برخلاف نظریه‌هایی که آن را بدعتی در ساختار باغ‌سازی جهان می‌خوانند، نوعی بازگشت به دنیای زیبای کهن داشت. در حقیقت این باغ ترکیبی از نقاشی، شعر، خیال و شکل‌های دیگر از اغراق‌های شخصی بود که عمق ریشه آن تحت تأثیر ادبیات نئوگوتیک قرار داشت.   باغ‌سازی انگلیسی، رمانتیسیسم، باغ منظری، هنر رمانسک، باغ‌سازی قرن هجدهم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

English Garden, Another Renaissance

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Motedayen 1
  • Reza Motedayen 2
چکیده [English]

The eighteenth century is considered the era of prosperity of science and philosophy as well as the era of painting boom in western art world. In every corner of Europe, philosophers, poets, nobles and politicians show their desire to create beautiful gardens. However, it is just in England where a new style of emergence from beautiful landscapes for paintings comes through. Unlike the French gardens, these new gardens are considered a symbol of irregularities in gardens of the world so that the impact that this huge development has had on the world’s garden design art continues till today. Considering the significance of this type of garden, reasons of creation of these gardens and their sources of inspiration are the main research questions. Did only political reasons contribute to this great upheaval? Or other reasons were effective? It is an undeniable fact that a revolution took place in the design of green spaces in England of the eighteenth-century, that political, cultural, economic and artistic effects caused this development in a unified movement. English employers of the eighteenth century were bored with European garden designs, especially French gardens due to some political, philosophical and aesthetic reasons, so they tried to assign their sources of inspiration to the Far East. English Gardens, unlike the theories that call it novelty in the world Garden design, had a kind of a return to the ancient beautiful world. In fact, this type of garden was a combination of painting, poetry, fiction and other forms of personal exaggerations whose deep origins was influenced by neo-gothic literature. The style of these gardens was closely associated with Arcadian procedures recalling the feelings of the lost and entertaining golden age of ancient artifacts that was resurrected with the renaissance movement. The revival of Roman Baroque painters and ancient poets’ point of views of English gardens require great ingenuity. English landscape architects have tried to create interesting and pleasant effects of Italian landscapes in mind and revive pleasurable practices. Therefore, the influence of medieval art on these gardens can be seen that led to another renaissance.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Garden
  • Romanticism
  • Landscape Garden
  • Romanesque Art
  • Eighteenth-Century Garden