کلیدواژه‌ها = حفاظت
تعداد مقالات: 7
5. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2019.82304

سودابه یوسف نژاد؛ محمد منصور فلامکی


7. سیری در مبانی بازسازی و مرمت سنتی نقاشی‌های دیواری در ایران با نگاهی به چند نمونه آثار شاخص

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 71-82

عبدالرسول وطن دوست؛ سیدمحمد بهشتی؛ پرستو نیری