کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
تعداد مقالات: 7
3. تحلیل شبکه سازمانی مدیریت مشارکتی نوزایی شهری در بافت تاریخی گرگان

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2018.67364

حمیدرضا بابایی؛ مجتبی رفیعیان؛ مجید روستا؛ رضا پاسیان خمری


5. بازشناسی و تدقیق علت وجودی و نقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی بوشهر

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 77-88

حمیدرضا بحرانی؛ آزاده سپهری اهرمی