کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 9
1. هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.316216.5054

کامیار پورعالی؛ بیژن عبدالکریمی؛ شهلا اسلامی


2. جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


4. پیوندهای هنر و سیاست در عصر قاجار و پیامدهای‌آن

دوره 13، شماره 42، آذر 1395، صفحه 67-78

زهرا علیزاده بیرجندی؛ اکرم ناصری


6. بررسی قالیهای تصویری دوره قاجار (موجود در موزه فرش ایران)

دوره 8، شماره 18، آذر 1390

مهناز شایسته فر؛ طیبه صباغ پور


7. فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 39-49

عطاء الله کوپال


8. بررسی جایگاه هنر دوره صفوی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 6-18

شهره جوادی


9. اصالت زیبایی و انضمامی بودن سوژه در هنر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 64-76

علیرضا نوروزی طلب