کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 5
2. تعیین اصول طراحی فضای مسکونی با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در ایران.

دوره 13، شماره 41، مهر 1395، صفحه 19-34

امیررضا کریمی آذری؛ بهرام صالح صدق پور؛ افضل السادات حسینی


3. اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت ؛کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی : شهر تهران- منطقه 4)

دوره 13، شماره 41، مهر 1395، صفحه 19-34

امیررضا کریمی آذری؛ سید باقر حسینی؛ بهرام صالح صدق پور؛ افضل سادات حسینی


4. نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان

دوره 4، شماره 8، بهمن 1386، صفحه 59-72

فرهنگ مظفر؛ سیدباقر حسینی؛ محمد باقری؛ حمیدرضا عظمتی


5. تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 13-23

محسن فیضی؛ مهدی خاک زند