نویسنده = احد نژادابراهیمی
تعداد مقالات: 5
1. شاخص‌های تأثیرگذارِ اصالت‌بخش در بازآفرینی خانۀ صدقیانی تبریز

دوره 19، شماره 108، خرداد 1401، صفحه 91-108

10.22034/bagh.2021.272178.4793

احد نژاد ابراهیمی؛ شهین فرخی؛ مهسا شب آهنگ


4. سنجش امکان بهره‌گیری از روش اروین پانوفسکی د‌ر خوانش نماهای خانه‌های تاریخی ایران

دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 89-102

10.22034/bagh.2020.229539.4535

سمیه جلالی میلانی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حامد بیتی؛ علی وند شعاری