کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تأثیر مدرنیته بر آن

دوره 16، شماره 71، اردیبهشت 1398، صفحه 77-86

بابک داریوش؛ حشمت اله متدین


3. فضاسازی شاعرانه در اثر هنری

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 37-50

فرشاد فرشته حکمت