نویسنده = علیرضا عندلیب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تناسبات طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.295674.4973

مهسا جوادی نوده؛ آزاده شاهچراغی؛ علیرضا عندلیب


4. شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی