کلیدواژه‌ها = معماری بومی
تعداد مقالات: 7
3. معماری بومی ایران د‌‌ر خوانشی نوین از د‌‌هۀ چهل خورشید‌‌ی تا کنون

دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 51-64

10.22034/bagh.2019.193734.4209

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


5. بازشناسی و تدقیق علت وجودی و نقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی بوشهر

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 77-88

حمیدرضا بحرانی؛ آزاده سپهری اهرمی


7. چگونگی بهره‌گیری از توده زمین در معماری بومی جهان؛

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 13-26

زهرا برزگر مروستی؛ سید مجید مفیدی