کلیدواژه‌ها = ادبیات کهن فارسی ایران
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در شهر ایرانی از دریچه متون کهن ادبیات فارسی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 41-58

محسن هنرور؛ رضا پاسیان خمری؛ محدثه طراوت