کلیدواژه‌ها = رویکرد منظرین
نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری

دوره 16، شماره 76، مهر 1398، صفحه 45-56

10.22034/bagh.2019.183817.4091

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 59-66

مهدی زندیه؛ شروین گودرزیان