کلیدواژه‌ها = تعامل
تعداد مقالات: 4
1. حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 5-14

امیر حسین محبی فر؛ محمدحسین صبحیه؛ مجتبی رفیعیان؛ یحیی حساس یگانه؛ شعبان الهی


3. بررسی تطبیقی تعزیه و هنر پرفورمنس با رویکرد مخاطب محور

دوره 14، شماره 49، تیر 1396، صفحه 21-32

زهرا رهبرنیا؛ روشنک داوری