کلیدواژه‌ها = چاپلوسی
تعداد مقالات: 2
1. خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه‌سرایی آیین بار فرهنگ ایران

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 19-28

نسرین ستاری نجف آبادی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ زهره طباطبایی؛ جلیل جوکار


2. بازتاب تصویری وجه استعلایی در مدیحه سرایی آیین بار فرهنگ ایران

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 19-28

نسرین ستاری نجف آبادی