نویسنده = رضا کانونی
تعداد مقالات: 2
2. راهبردهای کاهش آسیب پذیری بافت‌های فرسوده در برابر زلزله مطالعه موردی: محله امام زاده حسن تهران

دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 67-82

محمدتقی رضویان؛ رضا کانونی؛ محمد بی نیاز؛ احمد عالی محمدی