نویسنده = منصور کلاه کج
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 49-56

اصغر جوانی؛ محمد خزایی؛ منصور کلاه کج