رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اساس گرافیک برمبنای ارتباط آسان با مخاطب دریک فرآیند خلاقانه و تأثیرگذار است. شاخه‌های متنوعی چون صفحه‌آرایی، طراحی نشانه، تصویرسازی، بسته‌بندی کالاهای تجاری و فرهنگی، طراحی صفحات وب، بخشی از عملکرد طراحی گرافیک است که برای ایفای سه کارکرد عمدة آن یعنی، اطلاع‌رسانی و آموزش، معرفی و هویت‌نمایی، عرضه و تبلیغات به کار گرفته می‌شوند. هرکدام از این کارکردها به‌گونه‌ای خاص در ارتباط با مخاطب نقش‌آفرینی می‌‌کنند. گرافیک هم به ‌مانند دیگر رسانه‌های بصری پیام‌های خود را به سه شیوة بیانی، چون بازنمایی یا شبیه‌سازی طبیعت، انتزاعی ونمادین، ارسال می‌کند. ازآنجاکه شیوة انتقال پیام‌ها بسته به نوع اثر گرافیک و محتوی آن متفاوت است، مقاة حاضر، پژوهشی است پیرامون کاربرد بیان بازنمایی و چرایی استفاده از آن در آثار گرافیک. موضوع این مقاله شناخت بیان بازنمایی، انواع و نقش آن در آثار گرافیک است. هدف این مقاله، شناخت چند و چون شیوه‌های ارتباط و نقش آنها در آثار ارتباط تصویری به ‌منظور آشنایی بیشتر علاقه‌مندان و دانشجویان این رشته است. این پژوهش از جهتی که مفهوم بازنمایی و نسبت آن با خلاقیت، ارتباط و همچنین کپی یا نسخه برداری را که در تعریف بازنمایی آمده را معلوم می‌کند، مهم و ضروری است. سؤالات این مقاله بدین شرح است : بازنمایی در گرافیک از چه جنبه‌هایی مطرح است؟ هدف از آن چیست؟ نمایش و بروز آن در گرافیک چگونه است؟ تحقیق حاضر، کاربردی است که با رویکردی کیفی، به شیوه توصیفی تحلیلی به بیان نتیجه می‌پردازد. شواهد این مقاله برگرفته از منابع کتابخانه‌ای و آثار گرافیکی منتشر شده است. یافته‌های مقاله نشان‌دهندة آن است که باورپذیری، معرفی، ارتباط سر راست و مستقیم، جلب توجه و اعتماد، اقناع، هدایت و راهنمایی، مسیریابی، در غالب عملکردهای سه گانه گرافیک چون هویت‌نمایی اطلاع رسانی و تبلیغات از دلایل عمدة بازنمایی در طراحی گرافیک است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representational Approaches in Graphic Design

نویسندگان [English]

  • Asghar Javani 1
  • Mohammad Khazaei 2
  • Mansour Kolahkaj 3
1
2
3
چکیده [English]

Graphic design tries to convey the message to the viewers through an effective and innovative process. It includes a wide variety of branches such as book illustration, trademark design, motion pictures, packaging, web site design, etc, all of which try to meet three basic functions: giving information or instruction, making introduced and identity presentation and advertisement or promotion. Each distinct function communicates with the viewer through a different way. Like other forms of visual media, graphic design conveys the messages through three different ways: representational (or simulation of nature), abstract and symbolic (or encoding).Different messages are generally expressed by different modes of graphic design approaches. The present study focused on representation approach in graphic design and on its justification usage. To meet this end, this study first addressed the content of representational approach, its different kinds and the ways it worked in graphically designed works for graphic design students and all those interested in this field. Meanwhile, different ways of communication as well as how they can be realized graphically were addressed. Since creativity always plays a major role in graphic design and seemingly representational expression conflicts with creativity, the present study aimed to make clear the relationship between creativity and representational expression. The main questions posed here include 1- In what ways representation is realized in graphic design? 2- Basically what intention is met by graphic representation? 3- How is a creative graphic representation possible? The data were collected based on library sources and on certain graphic designs. The results of this applied research were analyzed descriptively. The results indicated that in all three functions of graphic design mentioned earlier, certain objectives are met including believability, introducing, straightforward communication, attracting attention, establishing credibility, guiding direction, being convinced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Graphic
  • visual communication
• ا.داندیس، دونیس . 1368. مبادی سواد بصری. ت : مسعود سپهر. چاپ اول. تهران : سروش.
• آرنهایم، رودلف. 1388. هنر و ادراک بصری. ت : مجید اخگر. تهران : سمت.
• پهلوان، فهیمه. 1391. ارتباط تصویری از چشم‌انداز نشانه‌شناسی. تهران : دانشگاه هنر.
• چندلر، دانیل. 1378. مبانی نشانه‌شناسی. ت : مهدی پارسا. تهران : سوره مهر.
• حاجی‌وندی، بهنام . 1375. ترسیم و بازنمایی در طراحی گرافیک. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد رشته گرافیک. تهران : دانشگاه تربیت مدرس.
• دانسی، مارسل .1388. نشانه‌شناسی رسانه‌ها. ت : گودرز میرانی. تهران : نشر آینه نما و چاپار.
• رجبی، زهره .1389. بازنمایی رسانه‌ای. روزنامه همشهری. 6 شهریور.
• شپرد، آن.1382. مبانی فلسفه هنر. ت : علی رامین. تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
• کپس، جئورکی .1971. زبان تصویر. مترجم فیروزه مهاجر. 1368. تهران : سروش.
• کهوند، مریم .1392. آیا می‌توان تعریف غیرقابل بحثی از گرافیک دیزاین ارایه داد؟. مجله حرفه هنرمند، ‌(46) : 77-66.
• هرست هاوس، رزالین .1388. بازنمایی و صدق. ت : امیر نصری. تهران : فرهنگستان هنر.
• هولیس، ریچارد. 1376. تاریخچه‌ای از طراحی گرافیک. ت : سیما مشتاقی. تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• والکر، جان‌آلبرت و چاپلین، سارا. 1385. فرهنگ تصویری مبانی مفاهیم. ت : حمیدرضا گرشاسبی، سعید خاموش. تهران : اداره کل پژوهش‌های سیما.
• هال، استوارت. 1391. معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ت : احمد گل محمدی. تهران : نشر نی.
• سروی‌زرگر، محمد. 1389. نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی. روزنامة همشهری. سه‌شنبه 19 بهمن.
• Dong-Sik, H . (2003). A Study on the Deconstructionist Representation in Graphic Design. Journal of the Asian Design International Conference.
• Hall, S. (1997). The work of representation in cultural. London: Sige.