تحول هویت اجتماعی پیامد معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

مربی/دانشگاه آزاد شوشتر

چکیده

در طول سده ی گذشته تقابل با غرب باعث مقاومت هایی در برخی کشورهای پیرامونی شده و بحث های جدی در حوزه ی هویت در آن ها ایجاد کرده است.در ایران نیز ابزار این تقابل در ارائه ی چارچوبی متمرکز به صورت هویت ملی دیده شده که نادیده گرفتن هویت های منطقه ای و برخی حساسیت های سیاسی در پیرامون کشور را در پی داشته است.حال آنکه هر یک از این نقاط دارای ویژگی های خاص و حتی رویارویی متفاوتی با نوگرایی بوده اند.خوزستان یکی از این مناطق است که در طول سده ی گذشته به واسطه ی اکتشاف نفت تجربه ی منحصر به فردی در نوگرایی را از سر گذرانده است.
لذا این پژوهش با فرض اینکه نظریه ی هویت اجتماعی دارای قابلیت هایی است که می تواند این نقیصه را پوشش دهد سعی می نماید با روشی توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و بایگانی ها به ارائه ی الگویی از هویت در قالب هویت اجتماعی بپردازد که علاوه بر ابعاد هویت ملی ایران همچون دین و سیاست ،ویژگی های منطقه ای هویت ساز از جمله فرهنگ ،تمدن،سنت و محیط هر منطقه از کشور و قابلیت تبیین تحولات ایجاد شده در هر هویت را نیز در بر داشته باشد و سپس با استفاده از آن روند تحول هویت اجتماعی در شهرهای نفتی خوزستان را تشریح نماید.نتایج این پژوهش نشان می دهد که جامعه ی عشایری و روستایی خوزستان به راحتی جذب تمدن غرب شده و با آن سازگار گشته اند که منجر به شکل گیری هویتی جدید در شهرهای نفتی با نام شرکتی شده است.تعمیم این موضوع برای کشور ما که بخش عمده ای از آن را مردم عشایری و روستایی تشکیل می داده است مسأله ای قابل تأمل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evolution in Social Identity, the Outcome of Modern Architecture & Urbanism in Khuzestan Oil Towns

نویسنده [English]

  • kaveh rostampour
چکیده [English]

Recent century is featured with encounter between the Western and some of peripheral countries with rich cultural background. This triggers serious debates among these nations. Introduction of modernism exported by western countries in Iran is expanding from Iranian nationality and Islam and affecting the elements of Iranian national identity. What called by the critics and crisis of identity. In this way, realization of such encounter to introduce a unified frame of identity is considered as national identity, which has resulted in negligence of interests of some minorities. Moreover, this approach is causing political issues in some peripheral provinces of country. In fact, each region has its specific climate, culture, and community; some have different experience with modernism. Among many, Khuzestan with rich cultural variety has experienced unique changes hosting invasion of British oil explorers since 1908.
By its unique features, the theory of social identity brings us strategy to deal with the problem. Talking about social specifications, beliefs, values, behaviors, and distinctive attitudes of every community takes to identification of their social identity. The theory holds that human being tends to attend other groups by its nature leaving aside their probable differences or similarities. Moreover, each person has a chance to study their statue is different social groups.
Through a descriptive analytical method and through library studies the present work tries to achieve a pattern of social identity. The model is supposed to be featured with national, religious,environment(natural and social), tradition, culture, civilization and other elements of social identity and discuss relation between each element as well. Afterward, the pattern along the historical documents regarding historical evolution in architecture and urbanism in oilfields, we discuss three stages of social evolutions (encounter, acceptance, stabilization) in oil towns (1908-1933, 1933-1951, 1951 until Iran’s revolution). Throughout three stages and along with introduction of industry, technology and welfare dwelling services from the West, native have found their interaction with society, environment, and social order significantly changed.
The results showed that changes in architecture and urbanism in the oil towns had two reactions in people of this region. In spite of some problems in accepting new changes in cities such as Shushtar and Dezful, tribal communities and rural areas have showed more positive attitudes toward the changes. The result is evolution of social identity in oil towns and forming a new identity named "sherkati" in this towns. Generalization of the results obtained for a society with 70% of its population composed of rural and tribal populations to the whole country is worth more consideration. This may help studying identity of communities in different regions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social identity"
  • "modernism"
  • "khuzestan"
  • "oil towns"
  • "architecture"