تبیین مدل‌های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیارو عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

تحسین کردن زیبایی، واکنشی است طبیعی که در مواجهه با زیبایی بروز می‌کند. ازآنجاکه تحسین زیبایی، راهی است برای سیطره بر توجه افراد، لذا کاربرد بسیاری در طراحی نظام تعلیم و تربیت و رشد افراد جامعه دارد. آموزش تحسین زیبایی آثار بسیاری در پی دارد ازجمله رفع بی‌تفاوتی در افراد، اصلاح ذائقه حسن گرایی به شکل افزایش میل به حسن طلبی و سوء گریزی و همچنین شناخت، رواج و احیاء امور احسن و نهایتاً بالا رفتن توان تحسین افراد به این معنی که هر جا با حسنی مواجه شوند، آن را تحسین کنند.
برای نیل به این منظور لازم است که هنرمند به طور آگاهانه و بر مبنای ابراز تحسین سطوح مختلفی از زیبایی، اثر آفرینی داشته باشد و آثار هنری به‌گونه‌ای نمایانده شود که مخاطبی که فطرت سالم دارد، بعد از مواجه‌شدن با اثر هنری، زیبایی متجلی شده در اثر را تشخیص داده و آن زیبایی را تحسین کند. ازاین‌رو با توجه به آثاری که القای تحسین زیبایی بر فرد و جامعه می-گذارد می‌توان با بهره‌گیری از مفاهیم و روش‌های قرآنی در این موضوع، به مدل‌هایی برای تحسین زیبایی و روش‌های القایی دست‌یافت که اولاً این روش‌ها و مدل‌ها قابل‌استفاده برای هنرآفرینی هنرمندان باشد و به شکل هدفمند از این توان برای رشد افراد و جامعه بهره بگیرند و ثانیاً از این مدل‌ها برای ارزیابی آثار هنری موجود و تأثیر القایی‌شان بر مخاطب بر مبنای حسن، استفاده کنند.
درواقع تلاش این مقاله نمونه کوچکی است در مسیر کاربردی کردن معارف و مبانی اعتقادی در فضای هنری و تبدیل مفاهیم به مدل‌های قابل‌اجرا در این عرصه که به روش استدلال قیاسی تام و با بهره‌گیری از کلام قرآن انجام‌شده است. به این‌گونه که حمدهای قرآن احصاءشده و بر اساس مرتبه‌ای از حسن که تحسین‌شده است دسته‌بندی‌شده و نهایتاً با تحلیل و جمع‌بندی جدول، دستاورد مطالعه به‌دست‌آمده است.
دستیابی به پنج گروه کلی به‌عنوان پنج مدل تحسین کردن مراتب زیبایی از قرآن و بیان روش‌های القایی قابل‌استفاده برای هنرمند جهت اثرگذاری بر مخاطب و به تحسین واداشتن او در مواجهه با زیبایی متجلی شده در اثر هنری دستاورد های این مقاله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of the beauty admiration models based on “Hamd” or praising levels in the holy Quran

نویسندگان [English]

  • Atefeh Poursalehi 1
  • Farhang Mozaffar 2
  • AhmadReza Okhovvat 3
  • Ahmad Aminpoor 4
1 Isfahan Art University
2 Iran University of Science & Technology
3 Tehran University
4 Esfahan Art university
چکیده [English]

The admiration of beauty or “Tahsin”, is a natural reaction towards facing the beauty advent. Expressing this reaction also has effects on other people such that it attracts the attention of them to the beauty. So the necessity of a study on beauty admiration or “Tahsin” in the field of art and paying attention to the real beauty in the noetic and Quranic atmosphere, as an interdisciplinary subject, seems noticeable. In fact, this article is an effort to apply the noetic subjects into the form of a process as a necessity.
Since the beauty admiration or “Tahsin” is a way to dominate other’s attention, so it has many applications in designing a system of education, nurturing, and the growth of the society members. The education of beauty admiration or “Tahsin” leads to numerous results including the elimination of incuriosity in people, the modification of “Hosn” tendency in the form of increasing one’s desire towards “Hosn” questing and escaping from its opposite “Su’e” along with cognition, prevalence, and revival of the best or “Ahsan” affairs, and finally increasing the admiration or “Tahsin” ability which is reflected by one’s admiration when facing a “Hosn” anywhere.
To achieve this intention, the artist must create his/her artwork knowingly and based on expressing different levels of the beauty admiration or “Tahsin” and the artworks should be presented in a way that the confrontation of the audiences with intact nature or “Fitrah” leads to the recognition of the emanated beauty and its admiration or “Tahsin”. Therefore, by noticing the artwork effects that induce the beauty admiration or “Tahsin” on an individual and society, one can utilize the Quranic concepts and methods on this subject, to achieve models for beauty admiration or “Tahsin” along with the induction methods. First of all, these methods and models are usable for artistic creation and the artist can use this ability purposefully to make individuals and the society grow. Secondly, these models can be utilized for the evaluation of the existing artworks and their inductive effect on the audience based on “Hosn”.
In fact, the attempt of this article is a small sample in the path of applying the faith knowledge and principles in the art field and converting the concepts to executable models. This is done through full deductive reasoning method and using the holy Quran. The methodology starts with gathering “Hamd” in the holy Quran. It is followed by their classification based on the level of “Hosn” which is admired. Finally, with the analysis and concluding the table, the consequence of the study is achieved. The consequences are introduction of 5 general groups as the 5 models of admiration or “Tahsin” of beauty levels from the holy Quran and the definition of practical inductive methods for the artist in order to affect the audience and make him/her admire the emanated beauty in confrontation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Admiration or “Tahsin”
  • beauty
  • Praise or “Hamd”