چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرمت، دانشکدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

2 گروه مرمت بناهای تاریخی. دانشکده مرمت. دانشگاه هنر اصفهان. اصفهان. ایران

3 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

امروزه به دلیل جایگاه و ارزش های معماری و زیستگاه های بومی، حفاظت از آنها، بیش از پیش اهمیت یافته و به همین دلیل، ایده ایجاد موزه های فضای باز درحال گسترش است. با وجود تنوع موضوعی، این موزه ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن، انتقال سازه ها از مکان اصلی به موزه است. هدف از نگارش این مقاله بررسی اصالت اثر در موزه های فضای باز و پاسخ به این پرسش است که از نظر اصول حفاظت معماری، واچینی و جا به جایی اجزای خانه ها از محل اصلی و دوباره چینی آن در فضای جدید و موزه، چه تغییراتی در اصالت اثر و محیط پیرامون آن به وجود می آورد؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و میدانی و تجربیات حاصل از پروژه موزه میراث روستایی گیلان انجام شده و با توجه به اهمیت موضوع، مقاله ای بنیادی-کاربردی است. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه با جداسازی یک اثر معماری از اقلیم اصلی خود، اصالت روح اثر و محیط پیرامون آن مخدوش می شود اما شرایط جدید، امکاناتی جهت حفظ و نجات کالبد اثر در مکانی دیگر فراهم می آورد و مجالی برای آشنایی مردم با معماری، آداب و رسوم و دانش نانوشته ای معماری ایجاد می شود. در غیر این صورت، بنا می تواند به خاطر آسیب های ناشی از گذر زمانی متروکه و ویران شود و کلیه اطلاعات مادی و معنوی آن از بین برود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenging the authenticity of the architectural work and its surroundings in open air museums(Rural Heritage Museum of Gilan)

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Khakban 1
  • Behnam Pedram 2
  • Mohammad Amin Emami 3
1 Department of conservation historical monuments. Faculty of Conservation Art university of Isfahan Isfahan. Iran
2 Department of conservation historical monuments. Faculty of Conservation Art university of Isfahan Isfahan. Iran
3 Art University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, because of the status and values of architecture and habitats of the native and their protection are becoming more and more important and for this reason, the Idea of Creation open-air museum is Extending in the world Now. Despite the variety of subjects, these museums have a Point of subscription, and that is, the transfer of wooden structures from the main place to the museum's location. The purpose of this article is to investigate the authenticity of the effect and how the amount of memory is altered in open air museums and answered to this question is what changes in the originality of the work, its belonging and its surroundings, in terms of conservation, if we separation these buildings from its original premises or relocation these houses? This article is done by descriptive-analytical method with documentary and field instruments and experiences from the Gilan rural heritage museum. Considering the importance of protecting structures, it is a Fundamental-applied article. The result of the research suggests that although the separation of an architectural work from its original work undermines the authenticity of the work, the conditions for preserving the skeleton of the work elsewhere provide an opportunity for people to become familiar with architecture, customs and undiscovered architectural knowledge . Otherwise, the building can be abandoned and destroyed because of the damage caused by the passage of time and all its material and spiritual information will be destroyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Open Air Museum”
  • “Rural Heritage Museum”
  • “Transfer of the Structure”
  • “Authenticity of Work”
  • “Authenticity of Surroundings”