کلیدواژه‌ها = معنا
تعداد مقالات: 10
1. نشانه شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 17-30

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی


2. نشانه‌شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 17-30

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی


3. تبیین الگوواره‌‌ای فرآیند روان‌شناختی حصول معنای محیطی و تحقق حس مکان با تمرکز بر نقش واسط ادراک

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 49-66

حسین رضایی؛ غزال کرامتی؛ مزین دهباشی شریف؛ محمدرضا نصیر سلامی


4. مطالعة کیفی دلالت‌های معنایی معماری هورامان‌تخت از منظر نشانه‌شناسی

دوره 14، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 45-62

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی


6. ارائه مدل مفهومی معنای مکان و شاخص‌های تداوم آن (تحلیل پدیدارشناسانه تفسیری تجربیات زیسته افراد)

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 17-26

مهران علی الحسابی؛ راضیه رضازاده؛ نصیبه چربگو


7. انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار

دوره 14، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 51-64

سحر برهانی فر؛ سیدجلیل موسوی؛ غلامرضا طلیسچی؛ محمد ابراهیم مظهری


8. تداوم هویت در منظر شهری

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 45-56

محمد آتشین بار


9. پرسش از چیستی هرمنوتیک، تحلیل و بررسی مسائل آن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 61-92

علیرضا نوروزی طلب