کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی نقش اسفنکس در هنر هخامنشی و هنر سلجوقی

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 53-70

محمدرضا شریف زاده؛ الهه فیضی مقدم


2. بازیابی کاخهای هخامنشیان در برازجان با اتکاء به دادههای باستانشناسی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 45-58

حسن کریمیان؛ علی اکبر سرفراز؛ نصرالله ابراهیمی