نویسنده = ساجد راست‌بین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر رابطه همبستگی مابین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 35-44

ساجد راست‌بین؛ یاسر جعفری؛ یاسمن دارم؛ امیرمحمد معززی مهر طهران