نویسنده = مهرداد سلطانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی ها و شیوه های بکارگیری تزیین تنگ بری در آثار معماری ایران صفوی و هند گورکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.225467.4507

مهرنوش سلطانی؛ صمد سامانیان؛ مهرداد سلطانی


3. تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین