نویسنده = سیدعلی سیدیان
تعداد مقالات: 3
2. گونه شناسی بافت نمای شهری تهران(نمونه موردی: میدان امام خمینی)

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 15-32

سعید علی نیا؛ سیدعلی سیدیان؛ وحید حیدر نتاج


3. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 63-72

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدعلی سیدیان