نویسنده = سودابه ادیب زاده
تعداد مقالات: 3
2. عوامل فرهنگی-اجتماعی تأثیرگذار بر مانایی مسجد جامع عتیق اصفهان

دوره 18، شماره 94، فروردین 1400، صفحه 79-90

10.22034/bagh.2020.215401.4429

سیما خالقیان؛ سودابه ادیب زاده؛ مهدی سعدوندی


3. نقدی بر تاریخ‌نگاری آندره گدار با نگاهی به زمینه‌های تاریخ‌نگاری او

دوره 15، شماره 61، تیر 1397، صفحه 17-24

10.22034/bagh.2018.63860

سودابه ادیب زاده؛ محسن عباسی هرفته؛ احمد امین پور