نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


2. تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

شهرام پارسا ( پشاه آبادی)؛ احمد پور احمد؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد


3. راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 79-90

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن رضایی نیا