نویسنده = احمدعلی فرزین
تعداد مقالات: 1
1. مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 27-38

فرنوش مخلص؛ احمدعلی فرزین؛ شهره جوادی