نویسنده = محمد رضا نصیر سلامی
1. تحلیل ساختار منظر ستایشگاه‌های مهری

دوره 16، شماره 74، مرداد 1398، صفحه 31-42

سارا علی پور؛ محمد رضا نصیر سلامی؛ محمد منصور فلامکی