نویسنده = مصطفی عباس زادگان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 43-58

مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی


2. راهبرد طراحی فرایند محور و محصول محورکیفیت¬های محیط شهری

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 3-16

مصطفی عباس زادگان؛ ریحانه وحیدیان