نویسنده = علی اکبر سرفراز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقوش سردر جورجیر و تأثیر پذیری آن از هنر ساسانی

دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 3-10

علی اکبر سرفراز؛ شهره جوادی؛ علمدار علیان


2. بازیابی کاخهای هخامنشیان در برازجان با اتکاء به دادههای باستانشناسی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 45-58

حسن کریمیان؛ علی اکبر سرفراز؛ نصرالله ابراهیمی


3. خلیج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 39-52

علی اکبر سرفراز؛ محمود تیموری


4. چشمه عمارت عباس آباد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 43-49

علی اکبر سرفراز؛ زینب آزمون