نویسنده = پریچهر صابونچی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 5-12

حمیده ابرقویی فرد؛ پریچهر صابونچی؛ احمد علی فرزین