هنرعمومی و تلفیق آن در فضای شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر برنامه¬ریزان و طراحان شهری در سراسر جهان به هنرعمومی- هنری که در قلمرو عمومی وجود دارد- به عنوان فرصتی در جهت ایجاد محیط¬هایی پرجنب وجوش و با معنا در شهرهای کوچک و بزرگ می¬نگرند. اگر چه هنر عمومی، به عنوان هنر تلفیق شده با فضای عمومی شهرها که در پارک های شهری، خیابان ها، ساختمان های عمومی، مجموعه¬های مسکونی و هر فضایی که مردم کار کرده، زندگی می¬کنند و اوقات فراغت خود را می¬گذرانند اتفاق می¬افتد مفهومی جدید نیست، اما برنامه¬ریزان و طراحان شهری و کسانی که برای شهر به سیاستگذاری می¬پردازند، باید آن را به مثابه یک عامل قدرتمند و تأثیرگذار در شهر که می¬تواند ارتقاء زمینه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها و فضاهای عمومی را باعث شود، در نظر گیرند. هنر عمومی به دنبال گشودن زوایای جدیدی است که می¬توان از آن زوایا ساختار اجتماعی هنر را مشاهده کرد. به¬علاوه، هنر عمومی متکی بر نوعی اثر متقابل با عموم1 بر مبنای بعضی انگاره¬های مشترک می¬باشد. در این نوشتار سعی برآن شده تا به شفاف¬سازی تعاریف¬، تبیین مرزها و تأثیرات هنر عمومی بر فضای عمومی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of public art and its integration in urban space

نویسنده [English]

  • Salman Moradi
چکیده [English]

In recent years, urban planners and designers look at public art - the art that exists in public domain - as an opportunity for creating vibrant and meaningful environments in many big and small cities in all over the world. Although public art as an integrated art in urban spaces that happens in streets, urban parks, public buildings, house estates and anywhere people live, work and take their leisure is not a new concept, urban planners and designers and everyone who makes policies for cities should consider it as a powerful item in city that can cause gradation in urban physical, social, behavioral, economical and cultural context. Also we should consider that public art depends on a certain interaction with the public, based on some shared postulates. This article tries to clarify the definitions, limitations and boundaries of public art and its influences on public space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Art
  • Public space
  • Urban Space