دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، مهر 1395، صفحه 5-82 (مهر و آبان 1395) 
7. واکاوی فرایندهای راه یابی و مسیریابی کارآمد در شهرهای گذشته ایران

صفحه 67-82

معصومه خامه؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی


8. تعیین اصول طراحی فضای مسکونی با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در ایران.

صفحه 19-34

امیررضا کریمی آذری؛ بهرام صالح صدق پور؛ افضل السادات حسینی