مطالعه فضای خیال درخوانش دوباره ی فرایند طراحی

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه آزاد تهران-مرکز ،تهران،ایران

2 گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه آزاد تهران-مرکز ،تهران،ایران-

چکیده

بیان مسئله:فرایند طراحی به همراه تمامی زیر ساخت های آن موضوعی بحث برانگیز در جوامع امروزی است ،که توجه بسیاری از پژوهشگران را در عرصه های مختلف به خود جلب کرده است. طراح کیست؟آیا همه می توانند طراحی کنند؟طراحی چیست؟چه چیزی طراحی را ممکن می سازد؟طراحی چه چیزی را ممکن می سازد؟ محصول نهایی طراحی چیست؟...جستجوی واژه طراحی در بانک اطلاعاتی موجود در سطح بین الملل، گستره پهناوری از اطلاعات را در اختیار فرد- سازمان قرار می دهد.در این میان تنوع دیدگاه ها و کانتکست های نگرش به موضوع به جای وجود یک نظریه واحد مسئله ای قابل توجه است.هنگامی که مسئله عدم قطعیت به میان می آید یعنی با پدیده ای روبرو هستیم که خطی نیست و تنها از منظر خرد و منطق نمی توان آن را شناخت.در این میان عده ای جنبه های متافیزیک را جست جو می کنند، عده ای از بعد روانشناختی، ناخودآگاه را مورد بررسی قرار داده اند و گروهی دیگر نگاهی عرفانی به مسئله دارند. این جنبه ناشناخته نهفته در طراحی می تواند برای طراح و مخاطب نیرویی رازآلود،محرک،ترس آور یا لذت بخش باشد.هدف:این مقاله طراحی را فرایندی آفرینشی در نظر می گیرید.تفاوتی ندارد که چه پسوندی به خود بگیرد، طراحی معماری ،طراحی صنعتی،طراحی مد...به هر صورت در این دیدگاه طراحی فرایندی مبتنی بر اندیشه است،منحصر به فرد. از درون زاده می شود و در فضا و زمان جاریست.این فضای رویداد تلفیقی است از فضای فیزیکی که می تواند آتلیه ،شهر،خانه یا دفتر کار باشد،و فضای ذهنی که در این پژوهش آن را فضای خیال می نامیم. هدف پژوهش بازخوانی دوباره فرایند طراحی در میانه این فضای خیال و فضای فیزیکی است و بازبینی رویدادها در فرایند آفرینشی با تاکید بر متغیر های فضای آفرینش.روش پژوهش: ما به طور مستقیم نمی توانیم به مکانیسم تخیل دسترسی داشته باشیم اما می توانیم سعی کنیم که کارایی آن را روی سطوح ساختاری شرح دهیم .روش پژوهش تلفیقی است از شیوه روایتی و تحلیل هرمنوتیکی-پدیدار شناسی. شیوه پژوهش فرایند -محور است تمرکز بر چگونگی فرایند طراحی.نگاه کوتاهی داریم به نگرش های موجود در زمینه تفکر طراحی و سپس مولفه خیال و نقش آن را در- بر فرایند طراحی مورد بررسی قرار خواهیم داد.نتایج:نیروی خیال در فرایند طراحی لحظه توقف ندارد فقط از لایه ای به لایه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل می شود.تکیه بر خیال لازمه ی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Imaginary space in the readout of design process

نویسندگان [English]

  • sara amini 1
  • Mohammad Mansour Falamaki 2
1 architecture, Tehran-Central branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 architecture, Tehran-Central branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstract
The design process, along with all its Subcategories, is a controversial topic in contemporary societies, it's attracting the attention of many researchers in various fields. Who is a designer? Can anyone design? What is design? What makes design possible? What design makes possible? What is the final product of design? ... Searching for design terms in an existing international database provides a wide range of information to an individual organization. In this context, the variety of views and approach context instead of The unit theory is significant. When an uncertainty arises, it means we are faced with a phenomenon that is not linear and cannot be perceived only from the perspective of reason and logic. Among these, some looking for metaphysical aspects, some studied unconscious from psychological aspects, and others have a mystical look at the issue. This unknown quality of design can be mysterious, stimulant, frightening, or enjoyable for a designer and audience. In this article, we consider design as a process of creation (which, if it is not the case, and the design is not unique in its own way, the design will have reduced to a degree of production, reproduction, and construction.) It does not matter what a Suffix it takes, architectural design, graphic design, industrial design, fashion design ... In any case, in this perspective, the design is a process based on the notion and exclusive. It born from the inside and flow in space and time. This event space is a combination of the physical space that can be the atelier, the city, the home or the office, and the mental space that in this study we call it the space of imagination. We have a glance at the existing attitudes about design thinking and then we will investigate the imagination and its role in the design process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • creation space
  • Imagination
  • notion
  • art