نمایه نویسندگان

آ

 • آجورلو، بهرام بازآفرینی مجموعۀ مسجد علی‏شاه تبریزی بر پایۀ کاوش‌های باستان‌شناختی و نگاره‏‌های سفرنامه‌‏های تاریخی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 35-48]
 • آکوچکیان، زهرا سیر تطور سازماندهی فضایی مسکن بر اساس جایگاه اجتماعی زنان (قیاس تطبیقی مسکن ایرانی و اروپایی) [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 67-82]

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده «نظریۀ شکل خوب فضای عمومی» مروری انتقادی بر معیارهای شکل‌گیری فضای عمومی کارآمد [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 37-54]
 • احمدی، زهرا بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 57-70]
 • احمدی، گیتا کریپتوآرت؛ آمیختگی بین هنر و فناوری بلاک‌چین [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 53-66]
 • ارمغان، مریم بازتاب تحولات سبک زندگی در معماری خانه‌های طبقات شغلی شرکت‌شهرهای نفتی ایران قبل از دهۀ پنجاه (نمونۀ موردی: شرکت‌شهر آبادان) [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 23-36]
 • استادی، مریم مدل مفهومی رابطۀ انسان و محیط شهری در فرایند ادراک بر پایۀ آرای فلاسفۀ ایرانی [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 5-12]
 • اسکندری، حمید نقش پارامترهای مؤثر طارمه در بهبود تهویی طبیعی در خانه‌های حیاط مرکزی بافت تاریخی بوشهر [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 23-42]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 85-112]
 • اصلانیان، یاشار نقش تکتونیک فضا بر فرم بنا با هدف بهبود ارتباط بین بنا و بستر بناهای فرهنگی در 1357 تا 1399 [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 49-64]
 • افتخاری، هانیه سادات تبیین نسبت نظام فضایی و نشانه‌ای در رویدادپذیری فضاهای بزرگ‌مقیاس (مطالعۀ موردی: راستۀ سبزه میدان و بازار مسگرها در بازار بزرگ تهران) [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 5-16]
 • امرایی، بابک مقایسۀ روش‌شناختی فرایندهای طراحی محصول و طراحی معماری [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 17-28]
 • ایرانی بهبهانی، هما تبیین نسبت نظام فضایی و نشانه‌ای در رویدادپذیری فضاهای بزرگ‌مقیاس (مطالعۀ موردی: راستۀ سبزه میدان و بازار مسگرها در بازار بزرگ تهران) [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 5-16]

ب

 • باقرنژاد حمزه کلایی، بهار تبیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی فضاهای عمومی به صورت کمّی با استفاده از روش چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: باغ فردوس تهران) [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 43-54]
 • باقری، نسترن بازنمایی ویرانۀ شهری در سینمای موج نوی ایران مطالعۀ موردی فیلم‌های خشت و آینه (1343)، تنگنا (1352)، دایره مینا (1357) [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 5-16]
 • بختیاریان، مریم کارکرد پدیدارشناسانۀ عناصر فرمی سینما (با تأکید بر پدیدارشناسی هوسرل) [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 49-60]
 • بذرافکن، کاوه تبیین نسبت نظام فضایی و نشانه‌ای در رویدادپذیری فضاهای بزرگ‌مقیاس (مطالعۀ موردی: راستۀ سبزه میدان و بازار مسگرها در بازار بزرگ تهران) [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 5-16]
 • بنی اردلان، اسماعیل مطالعه‌ای بر رخداد و ناسینما در اندیشۀ لیوتار [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 61-68]
 • بهزادپور، محمد واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]
 • بهمنش، آزاد تحلیل الگوی بهینۀ چیدمان فضایی شبکۀ دسترسی در غرفه‌های نمایشگاهی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 49-66]
 • بیابانی، مرتضی واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]

پ

 • پاکدل فرد، محمدرضا بازخوانی شاخصه‌های کهن‌الگویی معماری خانه‌های قاجار محلۀ نوبر تبریز [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 23-38]
 • پاک نژاد راسخی، کامران زیبایی‌شناسی هنر مدرن از منظر علوم اعصاب‌شناختی [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 55-64]
 • پندار، هادی بررسی عملکرد کمیته­‌های نما (حدفاصل سال‌های 1393-1400) و تدوین سناریوهای آیند‌­پژوهی با بهره­‌گیری از روش آیدا (موردپژوهی: کمیته­‌های نما مناطق شهرداری تهران) [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 77-100]
 • پور مختار، سارا بازخوانی شاخصه‌های کهن‌الگویی معماری خانه‌های قاجار محلۀ نوبر تبریز [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 23-38]

ت

 • تاجیک، مریم راهبرد برند در هویت بصری موزه‌های تهران [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 5-20]
 • ترابی، زهره نقش تکتونیک فضا بر فرم بنا با هدف بهبود ارتباط بین بنا و بستر بناهای فرهنگی در 1357 تا 1399 [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 49-64]
 • تقوایی، ویدا بررسی مؤلفه‌های شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در آموزش طراحی معماری با رویکرد پیشینه‌محور [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 29-42]
 • تقی پور، ملیحه نقش پارامترهای مؤثر طارمه در بهبود تهویی طبیعی در خانه‌های حیاط مرکزی بافت تاریخی بوشهر [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 23-42]
 • تقی پوراختری، آرش ارزیابی قوانین برنامه‌ریزی توسعۀ کالبدی-فضایی شهر تهران با مدل PLAF [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 37-50]

ث

 • ثقفی، محمدجواد بازتاب تحولات سبک زندگی در معماری خانه‌های طبقات شغلی شرکت‌شهرهای نفتی ایران قبل از دهۀ پنجاه (نمونۀ موردی: شرکت‌شهر آبادان) [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 23-36]

ج

 • جانی پور، بهروز بررسی مؤلفه‌های شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در آموزش طراحی معماری با رویکرد پیشینه‌محور [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 29-42]
 • جلالی، محمدرضا واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]

ح

 • حسن پور، محمد مطالعۀ تحلیلی تاریخ اجتماعی صدا براساس اسناد عکاسانۀ دورۀ قاجار [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 43-56]
 • حیدری، غزاله بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 57-70]

خ

 • خاک زند، مهدی تحلیل الگوی بهینۀ چیدمان فضایی شبکۀ دسترسی در غرفه‌های نمایشگاهی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 49-66]
 • خان محمدی، محمد علی تبیین کیفیت فضای معماری کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی مبتنی بر ترجیحات کاربران [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 29-52]
 • خرسند، مرتضی سطوح اثربخشی ساختار قدرت بر معماری دورۀ پهلوی اول [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 83-92]
 • خلیلی، علی کندوکاوی در سیاست‌های تأمین و طراحی مسکن کم‌درآمدها؛ ارائه چارچوب‌های سیاستی نوین برای شرایط ایران [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 65-84]
 • خورشیدیان، عبدالمجید بازتعریف آق اوی: الگویی برای مسکن انتقالی پس از سیل 1398 گلستان [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 85-94]
 • خوشبخت بهرمانی، شوکا تبیین تحول معمارانۀ چیدمان کلاس مبتنی بر روش‌های آموزش نوین در مدارس ابتدایی ایران (طی سال‌های 1380 تا1400) [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 55-66]
 • خیام نکویی، پریسا تحولات فرهنگی متأثر از مدرنیته بر محتوای معماری مدارس ایران و ژاپن [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 33-48]
 • خیراللهی، مهران مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 85-112]

د

 • داروئی، پریسا تأثیر بستۀ آموزش هنر دیسیپلین‌محور بر افزایش درک زیبایی‌شناسی کودکان 7 تا 9 سال [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 67-80]
 • داستانی، زهرا مقایسۀ روش‌شناختی فرایندهای طراحی محصول و طراحی معماری [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 17-28]
 • داوری، فائزه تأثیر بستۀ آموزش هنر دیسیپلین‌محور بر افزایش درک زیبایی‌شناسی کودکان 7 تا 9 سال [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 67-80]
 • دهباشی، مهدی تحلیل گروتسک در نگارۀ دابه الارض فالنامه‌ها بر اساس رویکرد باختین [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 39-48]
 • دهقان، کیان تحلیل اثربخشی ظهور مصرف‌گرایی بر دگرگونی معماری داخلی مسکن معاصر ایرانی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 5-16]
 • دولت آبادی، فریبرز بررسی و تبیین الگوهای فرهنگ‌ساز در زندگی مناطق بومی ایران زمین (مورد مطالعه: منطقۀ هورامان) [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 55-68]
 • دیبا، داراب معاصرسازی اقتصادمبنا و حفظ میراث معماری معاصر راهکارهایی برای اقدام در بناهای مسکونی دهۀ 30 تا 50 شمسی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 69-80]

ذ

 • ذبیحی، حسین امتداد و جهت خوانش بصری غالب در ادراک آثار معماری در جوامع راست‌نویس با رویکرد علوم شناختی [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 65-76]

ر

 • رئیسی، محمد منان تحلیل اثربخشی ظهور مصرف‌گرایی بر دگرگونی معماری داخلی مسکن معاصر ایرانی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 5-16]
 • ربانی، تورج مطالعه‌ای بر رخداد و ناسینما در اندیشۀ لیوتار [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 61-68]
 • رستگار ژاله، سحر بررسی عملکرد کمیته­‌های نما (حدفاصل سال‌های 1393-1400) و تدوین سناریوهای آیند‌­پژوهی با بهره­‌گیری از روش آیدا (موردپژوهی: کمیته­‌های نما مناطق شهرداری تهران) [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 77-100]
 • رضایی، حسن مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 85-112]
 • رضایی، محمود تبیین محاکات متأثر از آرای صدرا در آفرینش فضاهای شهری و معماری [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 67-80]
 • رنجبر، سارا مطالعۀ تطبیقی نسخ مصور بهگودپورانه و حمزه‌نامه با رویکردی بر هنر دربار و هنر توده‌ای هند [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 69-84]
 • رهبرنیا، زهرا کریپتوآرت؛ آمیختگی بین هنر و فناوری بلاک‌چین [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 53-66]
 • رهبری منش، کمال تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضاهای بینابین و کیفیت انعطاف‌پذیری با تأکید بر تطبیق‌پذیری در مساجد جامع سلجوقی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 17-34]
 • روان جو، احد پژوهشی تاریخی در بازیابی هویت فرهنگی ایرانی در ابداع و گسترش خط نستعلیق [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 71-86]

ز

 • زراعتی، حمزه شناسایی چالش‌ها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرایند طراحی معماری [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 79-92]
 • زمانی، محبوبه مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 85-112]

س

 • سالاری پور، علی اکبر بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 57-70]
 • سبک رو، دلارام سطوح اثربخشی ساختار قدرت بر معماری دورۀ پهلوی اول [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 83-92]
 • ستاری ساربانقلی، حسن بازخوانی شاخصه‌های کهن‌الگویی معماری خانه‌های قاجار محلۀ نوبر تبریز [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 23-38]
 • سلطان زاده، حسین تبیین تحول معمارانۀ چیدمان کلاس مبتنی بر روش‌های آموزش نوین در مدارس ابتدایی ایران (طی سال‌های 1380 تا1400) [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 55-66]
 • سهیلی، جمال الدین تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضاهای بینابین و کیفیت انعطاف‌پذیری با تأکید بر تطبیق‌پذیری در مساجد جامع سلجوقی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 17-34]

ش

 • شاهدی، بهرام تحولات فرهنگی متأثر از مدرنیته بر محتوای معماری مدارس ایران و ژاپن [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 33-48]
 • شاهرودی، فاطمه مطالعه‌ای بر رخداد و ناسینما در اندیشۀ لیوتار [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 61-68]
 • شیخ مهدی، علی کارکرد پدیدارشناسانۀ عناصر فرمی سینما (با تأکید بر پدیدارشناسی هوسرل) [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 49-60]

ص

 • صابرنژاد، ژاله استفاده از روش چیدمان فضا در سلسله‌مراتب ورودی خانه‌های تهران اواخر قاجار و پهلوی اول با تأکید برمحرمیت [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 31-42]
 • صابونچی، پریچهر تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط با سبزسازی شهری مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 21-36]
 • صحراگرد منفرد، ندا سادات سیر تطور سازماندهی فضایی مسکن بر اساس جایگاه اجتماعی زنان (قیاس تطبیقی مسکن ایرانی و اروپایی) [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 67-82]
 • صیاد، علیرضا بازنمایی ویرانۀ شهری در سینمای موج نوی ایران مطالعۀ موردی فیلم‌های خشت و آینه (1343)، تنگنا (1352)، دایره مینا (1357) [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 5-16]

ط

 • طبیبیان، منوچهر تحلیل مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار جهانی‌شدن بر فضاهای عمومی [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 5-18]

ع

 • عالمی، بابک ارزیابی محله‌های بافت تاریخی باغ‌شهر خوانسار از نظر پایداری کالبدی (مورد مطالعه: محلۀ پُلِگوش) [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 13-32]
 • عبداللهی، ندا سادات بازیابی و مستندسازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ شفاهی [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 51-64]
 • عسگری، علی واکاوی علل بهره‌گیری از فضای کنترل‌نشده در پوستۀ حرارتی گرمخانۀ حمام‌های کاشان [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 65-78]
 • علوی نژاد، سید محسن مطالعۀ تطبیقی نسخ مصور بهگودپورانه و حمزه‌نامه با رویکردی بر هنر دربار و هنر توده‌ای هند [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 69-84]
 • علیپورتبریزی، آذین ارزیابی قوانین برنامه‌ریزی توسعۀ کالبدی-فضایی شهر تهران با مدل PLAF [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 37-50]

غ

 • غفوری، فواد بازآفرینی خیابان چهارباغ هرات با هدف ارتقاء هویت مکان [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 43-54]

ف

 • فرشیدی، محمد بررسی توانمندی نحو فضا در شناخت نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر نمونۀ موردی: خانه‌های تک‌واحدی اصفهان [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 5-22]
 • فروتن، زهرا تحلیل مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار جهانی‌شدن بر فضاهای عمومی [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 5-18]
 • فقیه حبیبی، محمدرضا کارکرد پدیدارشناسانۀ عناصر فرمی سینما (با تأکید بر پدیدارشناسی هوسرل) [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 49-60]
 • فنایی، زهرا تحلیل گروتسک در نگارۀ دابه الارض فالنامه‌ها بر اساس رویکرد باختین [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 39-48]

ق

 • قاسمی، محسن شناسایی چالش‌ها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرایند طراحی معماری [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 79-92]
 • قاسمی سیچانی، مریم گونه‌شناسی خانه‌های اعیانی کوشکی دورۀ پهلوی اول در شهر اصفهان [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 17-28]
 • قلندریان، ایمان بازآفرینی خیابان چهارباغ هرات با هدف ارتقاء هویت مکان [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 43-54]
 • قهرمان‌ایزدی، ندا نقش پارامترهای مؤثر طارمه در بهبود تهویی طبیعی در خانه‌های حیاط مرکزی بافت تاریخی بوشهر [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 23-42]

ک

 • کابلی، هادی بررسی و تبیین الگوهای فرهنگ‌ساز در زندگی مناطق بومی ایران زمین (مورد مطالعه: منطقۀ هورامان) [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 55-68]
 • کامران کسمایی، حدیثه تحلیل الگوی بهینۀ چیدمان فضایی شبکۀ دسترسی در غرفه‌های نمایشگاهی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 49-66]
 • کاویانی لیما، ریحانه بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 57-70]
 • کدخدامحمدی، امیر بررسی و تبیین الگوهای فرهنگ‌ساز در زندگی مناطق بومی ایران زمین (مورد مطالعه: منطقۀ هورامان) [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 55-68]
 • کرباسی، عاطفه سیرتحول پیکربندی فضا در خانه‌های صد سال اخیر نجف‌آباد [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 5-22]
 • کلانتری، میترا واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]
 • کمالی زاده، طاهره تبیین محاکات متأثر از آرای صدرا در آفرینش فضاهای شهری و معماری [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 67-80]
 • کوتی، جواهر استفاده از روش چیدمان فضا در سلسله‌مراتب ورودی خانه‌های تهران اواخر قاجار و پهلوی اول با تأکید برمحرمیت [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 31-42]
 • کیانی ده کیانی، غلامرضا اصفهان شهر نظاره بازشناسی معماری نظرگاهی صفوی [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 5-22]

م

 • متدین، حشمت الله تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط با سبزسازی شهری مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 21-36]
 • متین، مهرداد استفاده از روش چیدمان فضا در سلسله‌مراتب ورودی خانه‌های تهران اواخر قاجار و پهلوی اول با تأکید برمحرمیت [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 31-42]
 • مثنوی، محمدرضا تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط با سبزسازی شهری مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 21-36]
 • مجابی، سید علی تحلیل گروتسک در نگارۀ دابه الارض فالنامه‌ها بر اساس رویکرد باختین [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 39-48]
 • مجیدی، مرتضی ارزیابی محله‌های بافت تاریخی باغ‌شهر خوانسار از نظر پایداری کالبدی (مورد مطالعه: محلۀ پُلِگوش) [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 13-32]
 • مجیدی، وحید تبیین کیفیت فضای معماری کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی مبتنی بر ترجیحات کاربران [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 29-52]
 • محمدی میلاسی، علی رضا مطالعۀ تطبیقی نسخ مصور بهگودپورانه و حمزه‌نامه با رویکردی بر هنر دربار و هنر توده‌ای هند [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 69-84]
 • محمدیون، مازیار مطالعۀ تحلیلی تاریخ اجتماعی صدا براساس اسناد عکاسانۀ دورۀ قاجار [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 43-56]
 • محمودی زرندی، مهناز امتداد و جهت خوانش بصری غالب در ادراک آثار معماری در جوامع راست‌نویس با رویکرد علوم شناختی [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 65-76]
 • مدقالچی، لیلا مقایسۀ روش‌شناختی فرایندهای طراحی محصول و طراحی معماری [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 17-28]
 • مسعودی امین، زهرا راهبرد برند در هویت بصری موزه‌های تهران [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 5-20]
 • مشهدی ابوالقاسم شیرازی، مهدی معاصرسازی اقتصادمبنا و حفظ میراث معماری معاصر راهکارهایی برای اقدام در بناهای مسکونی دهۀ 30 تا 50 شمسی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 69-80]
 • مطلبی، قاسم «نظریۀ شکل خوب فضای عمومی» مروری انتقادی بر معیارهای شکل‌گیری فضای عمومی کارآمد [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 37-54]
 • مظهری، روژین بازآفرینی مجموعۀ مسجد علی‏شاه تبریزی بر پایۀ کاوش‌های باستان‌شناختی و نگاره‏‌های سفرنامه‌‏های تاریخی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 35-48]
 • معنوی راد، میترا تحلیل تصویر انسان در پوسترهای فراواقع‌گرای ایران [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 19-30]
 • منصوری، سید امیر «نظریۀ شکل خوب فضای عمومی» مروری انتقادی بر معیارهای شکل‌گیری فضای عمومی کارآمد [دوره 20، شماره 121، 1402، صفحه 37-54]
 • منصوری، سید امیر بررسی توانمندی نحو فضا در شناخت نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر نمونۀ موردی: خانه‌های تک‌واحدی اصفهان [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 5-22]
 • مهدوی نژاد، محمدجواد معاصرسازی اقتصادمبنا و حفظ میراث معماری معاصر راهکارهایی برای اقدام در بناهای مسکونی دهۀ 30 تا 50 شمسی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 69-80]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه تبیین کیفیت فضای معماری کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی مبتنی بر ترجیحات کاربران [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 29-52]
 • مهرافزا، سمیرا تبیین محاکات متأثر از آرای صدرا در آفرینش فضاهای شهری و معماری [دوره 20، شماره 122، 1402، صفحه 67-80]
 • موحد، خسرو نقش پارامترهای مؤثر طارمه در بهبود تهویی طبیعی در خانه‌های حیاط مرکزی بافت تاریخی بوشهر [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 23-42]
 • میرزایی، نواب کندوکاوی در سیاست‌های تأمین و طراحی مسکن کم‌درآمدها؛ ارائه چارچوب‌های سیاستی نوین برای شرایط ایران [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 65-84]
 • میرشاهزاده، شروین بررسی توانمندی نحو فضا در شناخت نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر نمونۀ موردی: خانه‌های تک‌واحدی اصفهان [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 5-22]

ن

 • ناصحی، سیدعلیرضا امتداد و جهت خوانش بصری غالب در ادراک آثار معماری در جوامع راست‌نویس با رویکرد علوم شناختی [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 65-76]
 • نوذری، کمال کندوکاوی در سیاست‌های تأمین و طراحی مسکن کم‌درآمدها؛ ارائه چارچوب‌های سیاستی نوین برای شرایط ایران [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 65-84]
 • نوری مکرم، امیر بررسی مؤلفه‌های شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در آموزش طراحی معماری با رویکرد پیشینه‌محور [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 29-42]
 • نیکپور، منصور شناسایی چالش‌ها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرایند طراحی معماری [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 79-92]
 • نیکمرد نمین، سارا بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت [دوره 20، شماره 120، 1402، صفحه 57-70]

و

 • وفائی، فرزانه مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 85-112]
 • ولی بیگ، نیما بازیابی و مستندسازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ شفاهی [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 51-64]

ه

 • هاشمی، علی واکاوی علل بهره‌گیری از فضای کنترل‌نشده در پوستۀ حرارتی گرمخانۀ حمام‌های کاشان [دوره 20، شماره 125، 1402، صفحه 65-78]
 • هدایتی، فاطمه تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضاهای بینابین و کیفیت انعطاف‌پذیری با تأکید بر تطبیق‌پذیری در مساجد جامع سلجوقی [دوره 20، شماره 126، 1402، صفحه 17-34]
 • هوشیار خوشدل، مهسا تحلیل تصویر انسان در پوسترهای فراواقع‌گرای ایران [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 19-30]

ی

 • یزدانفر، سید عباس سیر تطور سازماندهی فضایی مسکن بر اساس جایگاه اجتماعی زنان (قیاس تطبیقی مسکن ایرانی و اروپایی) [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 67-82]
 • یزدانی، بهاره نقش تکتونیک فضا بر فرم بنا با هدف بهبود ارتباط بین بنا و بستر بناهای فرهنگی در 1357 تا 1399 [دوره 20، شماره 119، 1402، صفحه 49-64]
 • یزدی، کاظم تحولات فرهنگی متأثر از مدرنیته بر محتوای معماری مدارس ایران و ژاپن [دوره 20، شماره 124، 1402، صفحه 33-48]
 • یمین مردوخی، زهراسحر تبیین تحول معمارانۀ چیدمان کلاس مبتنی بر روش‌های آموزش نوین در مدارس ابتدایی ایران (طی سال‌های 1380 تا1400) [دوره 20، شماره 123، 1402، صفحه 55-66]
 • یونسی، گلزار بازتاب تحولات سبک زندگی در معماری خانه‌های طبقات شغلی شرکت‌شهرهای نفتی ایران قبل از دهۀ پنجاه (نمونۀ موردی: شرکت‌شهر آبادان) [دوره 20، شماره 118، 1402، صفحه 23-36]