نمایه نویسندگان

ب

 • براتی، ناصر چالش‌های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 5-29]

ج

 • جلال زاده، بهاره تعیین ارزش‌های زیبایی‌شناختی در طراحی مبلمان منزل برای زوج‌‌های جوان* [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 30-48]
 • جوادی، شهره سنگ نگاره خسرو پرویز در تاق بستان [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 49-61]
 • جوادی، شهره بررسی جایگاه هنر دوره صفوی [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 6-18]

ح

 • حاجتی مدارایی، سردار تعیین ارزش‌های زیبایی‌شناختی در طراحی مبلمان منزل برای زوج‌‌های جوان* [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 30-48]

خ

 • خاکسار، علی بررسی سازهای زهی و نقش برجسته‌های مربوطه در تمدن کهن سومر [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 62-71]
 • خاکسار، علی اَلیِناسیونِ موسیقایی [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 19-30]

د

ر

 • رئیسی، ایمان تحلیل واژه شناختی"Critic"، نقد و گروه واژگان مرتبط [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 31-40]

ش

 • شرقی، علی همزیستی انسان و گیاه در ساختمانهای بلند [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 41-58]

ض

 • ضابطی جهرمی، احمد زیبائی‌شناسی موسیقی فیلم : ویژگی‌ها و معیارها [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 59-70]

ط

 • طوفان، سحر بازشناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1385]

ف

 • فدایی نژاد، سمیه بررسی سیر تحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن (نمونه موردی محله عودلاجان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 82-100]
 • فدوی، سید محمد هنر تصویرسازی در صدر اسلام [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 71-80]

ک

 • کرم پور، کتایون بررسی سیر تحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن (نمونه موردی محله عودلاجان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 82-100]
 • کوپال، عطاء الله «ساختگرایی» آخرین جلوة استبداد «حقیقت» [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 81-90]

م

ن