بررسی تأثیر ادیان هندی ( هندوئیسم، بودیسم و جینیسم) بر نقوش تزئینات معماری نیشابور در قرون دو تا چهار هجری

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2021.244113.4636

فرزاد شفیعی فر؛ خشایار قاضی زاده؛ حبیب‌اله صادقی؛ امیر حسین صالحی


نشانه‌شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 65-74

10.22034/bagh.2021.278517.4852

شینا ص برنجی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ مسعود حسنی


تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط‌ با سبزسازی شهری- مرور سیستماتیک ادبیات نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22034/bagh.2022.344400.5200

پریچهر صابونچی؛ محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین


«نظریۀ شکل خوب فضای عمومی»، مروری انتقادی بر معیارهای شکل‌گیری فضای عمومی کارآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/bagh.2023.382820.5325

حمیده ابرقویی فرد؛ قاسم مطلبی؛ سید امیر منصوری


بررسی و تبیین الگوهای فرهنگ‌ساز در زندگی مناطق بومی ایران زمین( مورد مطالعه: منطقه‌ هورامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22034/bagh.2023.356388.5243

امیر کدخدامحمدی؛ فریبرز دولت آبادی؛ هادی کابلی


تحلیل الگوی بهینه چیدمان فضایی شبکه دسترسی در غرفه های نمایشگاهی با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/bagh.2023.367812.5281

آزاد بهمنش؛ مهدی خاک زند؛ حدیثه کامران کسمایی


راهبرد برند در هویت بصری موزه‌های تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/bagh.2022.346119.5204

مریم تاجیک؛ زهرا مسعودی امین


مطاله تطبیقی نسخ مصور بهگودپورانه و حمزه‌نامه با رویکردی بر هنر دربار و هنر توده‌ای هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/bagh.2023.257308.4719

علی رضا محمدی میلاسی؛ سید محسن علوی نژاد؛ سارا رنجبر


بازتعریف آق اوی: الگویی برای مسکن انتقالی پس از سیل 1398 گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/bagh.2023.362664.5263

عبدالمجید خورشیدیان


بازنمایی ویرانه شهری در سینمای موج نوی ایران مطالعه موردی فیلم‌های خشت و آینه (1343)، تنگنا (1352)، دایره مینا (1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/bagh.2023.370802.5292

نسترن باقری؛ علیرضا صیاد