نشانه‌شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 65-74

10.22034/bagh.2021.278517.4852

شینا ص برنجی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ مسعود حسنی


اصفهان "شهر نظاره" " جستاری در معماری نظرگاهی صفوی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.376585.5307

غلامرضا کیانی ده کیانی


نقش پارامترهای موثر طارمه در بهبود تهویه طبیعی در خانه‌های حیاط‌مرکزی بافت تاریخی بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.385984.5336

ندا قهرمان‌ایزدی؛ ملیحه تقی پور؛ حمید اسکندری؛ خسرو موحد


زیبایی‌شناسی هنر مدرن از منظر علوم اعصاب شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.381248.5322

کامران پاک نژاد راسخی


واکاوی علل بهره‌گیری از فضای کنترل نشده در پوسته حرارتی گرم‌خانه‌ی حمام‌های کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.368417.5285

علی هاشمی؛ علی عسگری


شناسایی چالشها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرآیند طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.367654.5287

حمزه زراعتی؛ محسن قاسمی؛ منصور نیکپور