همزیستی انسان و گیاه در ساختمانهای بلند

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 41-58

علی شرقی


ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در شهر ایرانی از دریچه متون کهن ادبیات فارسی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 41-58

محسن هنرور؛ رضا پاسیان خمری؛ محدثه طراوت


احیای ارزش در فضای باز شهری (تکیه دولت)

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 41-54

10.22034/bagh.2018.67394

محمدرضا پورزرگر؛ پریچهر معافی غفاری؛ مریم امجدی


بازسازی پس از جنگ محلۀ جمالۀ اصفهان

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 41-48

10.22034/bagh.2018.74078

شریف مطوف؛ مرجان شاهرخیان؛ الهام کاظمی‌نیا


عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم‌سازی و عملکرد اخلاقی شرکت‌های خدمات مهندسی مشاوره

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 41-50

10.22034/bagh.2020.168644.3965

امیر ردایی؛ محمدحسین صبحیه؛ سعید نظری توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ داوود دانش جعفری


امکان‌سنجی وجود گنبد بر فراز کاخ چلیپایی بیشاپور در زمان ساسانیان

دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 41-50

10.22034/bagh.2019.186442.4125

علیرضا شاه محمدپور؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ اصغر محمد مرادی


نقدی بر زیبایی شناسی شوان

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 42-47

محمود تیموری


زیبایی شناسی زشت نگاری «تأملاتی در خاستگاه کمدی»

دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 42-49

عطاء الله کوپال


بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 43-58

مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی


زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 43-56

مرضیه عالی کلوگانی؛ پریسا شادقزوینی


مکتب سقاخانه : نگاهی پسااستعماری یا شرق‌شناسانه؟

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 43-56

رائیکا خورشیدیان؛ حیدر زاهدی


طراحی شهری بوم‎آشکارساز در بستر قنات

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 43-54

10.22034/bagh.2018.76981

حمیدرضا نیک فرجام؛ مهران علی الحسابی