درون-نگری به عنوان حل مسئله در مسائل طراحی معماری (یک بررسی موردی)

دوره 19، شماره 112، مهر 1401، صفحه 35-52

10.22034/bagh.2022.270616.4808

سعید ایزدی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ مهسا دلشاد سیاهکلی


سیر احیا و تحول هنر نگارگری معاصر ترکیه

دوره 18، شماره 95، اردیبهشت 1400، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2020.222054.4483

سودا ابوالحسن مقدمی؛ مهدی محمدزاده


از بازسازی سبکی تا نگهداری موزه ای

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 38-58

احمد میرزاکوچک خوشنویس


تحلیل گروتسک در نگارۀ دابه الارض فالنامه‌ها بر اساس رویکرد باختین

دوره 20، شماره 119، اردیبهشت 1402، صفحه 39-48

10.22034/bagh.2022.334920.5156

فرزانه ,واحد دهکردی؛ زهرا فنایی؛ مهدی دهباشی؛ سید علی مجابی


خوانش بولی جنبش‌های اجتماعی با استفاده از نظریه‌های فضا-زمان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 41-54

10.22034/bagh.2022.316629.5053

بهار باقرنژاد حمزه کلایی؛ سعید حقیر؛ سعید خاقانی


خوانش بیش‌متنی نقش‌مایۀ انار در زیورآلات ایرانی

دوره 16، شماره 77، آبان 1398، صفحه 43-58

10.22034/bagh.2019.136860.3659

شقایق چیت‌ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامورمطلق


آیکونولوژی نگارۀ لیلی و مجنون در سفال سلجوقی

دوره 16، شماره 75، شهریور 1398، صفحه 47-52

10.22034/bagh.2019.158898.3876

سهیلا نمازعلیزاده؛ اشرف‌السادات موسوی‌لر


سنگ نگاره خسرو پرویز در تاق بستان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1385، صفحه 49-61

شهره جوادی


همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 51-64

قربان محبوبی؛ سید مصطفی مختاباد؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی عطارعباسی


روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

دوره 16، شماره 77، آبان 1398، صفحه 59-72

10.22034/bagh.2019.189611.4155

سیده صدیقه میرگذار لنگرودی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ بهروز منصوری؛ محمد ضیمران


تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید برگروه سنی 5 تا 12 سال* مطالعه موردی : رشت

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390

حمیدرضا ابراهیمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ آرزو معانی منجیلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی