فرایند ادراک منظر بر پایۀ ادراکات حسی و عقلی

دوره 17، شماره 88، مهر 1399، صفحه 27-38

10.22034/bagh.2020.195136.4236

صدف سرمدی؛ آزاده شاهچراغی؛ لیلا کریمی فرد


بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 29-42

احمد پوراحمد؛ مهدی قرخلو؛ سیروس موسوی


تأثیرات نرم‌افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 29-38

هاشم هاشم‌نژاد؛ احمد اخلاصی؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ کاوه شکوهی دهکردی


رابطة جنسیت و فضا در عرصه های خصوصی و عمومی دورة قاجار

دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف


بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 29-38

غلامرضا ابراهیمی؛ حسین سلطان زاده؛ غزال کرامتی


معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 29-40

10.22034/bagh.2018.69478

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی


مدل‌های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 29-42

10.22034/bagh.2023.76900

فرهنگ مظفر؛ احمدرضا اخوت؛ عاطفه پورصالحی


تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر د‌ر ایجاد‌ و توسعۀ آن

دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 29-50

10.22034/bagh.2020.194075.4215

مهران رفیعی؛ سید محمد رضا خطیبی؛ زهره داوودپور