ادراک معماری خانۀ پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانۀ موریس مرلوپونتی

دوره 21، شماره 130، فروردین 1403، صفحه 19-34

10.22034/bagh.2023.395708.5373

محمد دانا سالم؛ سارا جلالیان؛ منوچهر فروتن؛ سلمان مردوخی


بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونۀ موردی: فیلم نوستالژیا)

دوره 19، شماره 117، اسفند 1401، صفحه 21-32

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


تصویر باغ و عناصرمنظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن

دوره 5، شماره 9، مرداد 1387، صفحه 23-34

محمدرضا پورجعفر؛ بهزاد وثیق


حمام‌های سنتی؛ حافظ سلامت، عامل درمان

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 23-38

وحیده رحیمی مهر؛ حشمت الله متدین؛ مهرزاد مهربانی


تبیین ارزش‌های خبرگان جامعۀ طراحی معماری ایران

دوره 17، شماره 93، اسفند 1399، صفحه 23-34

10.22034/bagh.2020.221468.4474

کیومرث سیفی؛ غلامرضا طلیسچی؛ امید دژدار


مطالعۀ تطبیقی نقش گریفین در هنر هخامنشیان و هنر سلجوقیان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 23-40

10.22034/bagh.2022.341414.5183

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده


بازخوانی شاخصه‌های کهن‌الگویی معماری خانه‌های قاجار محلۀ نوبر تبریز

دوره 20، شماره 119، اردیبهشت 1402، صفحه 23-38

10.22034/bagh.2022.329652.5125

سارا پور مختار؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی